Tài Chính Ngân Hàng (Cao Học)

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo sau đại học trang bị cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước. Học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp Đại học theo chuyên ngành Tài chính ngân hàng hoặc tương đương.

Thời Lượng

Theo thời lượng đào tạo tại trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Duy vật; Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết về Chủ nghĩa Tư bản Độc Quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa…
- Học viên có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, kiến thức kỹ năng về quản trị tài chính tại các công ty đa quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa, về quản trị tài chính công, về điều hành thị trường tài chính – tiền tệ, về quản trị ngân hàng thương mại…
- Ngoài ra học viên còn được trang bị phương pháp về nghiên cứu khoa học để có khả năng độc lập nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ trở thành những chuyên gia, những nhà quản lý về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, các cơ quan ban ngành và các công ty trong và ngoài nước; thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn.
- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: thống kê - toán, xác suất, quy hoạch tuyến tính, ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn;
- Kiến thức cơ sở về các lĩnh vực kinh tế xã hội và ngành Kinh tế như: kin tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp;
- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán tài chính như: các chính sách, chế độ kế toán và quản lý nhà nước về kinh tế.

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Trường LHU
Điện thoại: 0613952778
Website: http://www.lhu.edu.vn - Email: lachong@lhu.edu.vn
Năm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ. Đến năm 2012, ngôi trường ấy đã bước sang tuổi 15 với vị thế và những thành tích vang dội rất đáng tự hào.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản