Việt Nam Học

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học

Ngành Việt Nam học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học (và cả về tiếng việt trong trường hợp sinh viên là người nước ngoài). Chương trình cũng nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ tiếng việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam cho những người gốc Việt ở nước ngoài. Về khả năng, kỹ năng: Sinh viên nếu là người nước ngoài còn được rèn luyện những kỹ năng trong sử dụng tiếng việt, thông thạo trong phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng việt.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Việt Nam học.

Thời Lượng

4.5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học


Sinh viên ngành Việt Nam học sẽ được học về
- Cơ sở ngôn ngữ học
- Văn học dân gian Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Các dân tộc ở Việt Nam
- Địa lý Việt Nam
- Kinh tế Việt Nam
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Lịch sử văn học Việt Nam
- Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Trường LHU
Điện thoại: 0613952778
Website: http://www.lhu.edu.vn - Email: lachong@lhu.edu.vn
Năm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ. Đến năm 2012, ngôi trường ấy đã bước sang tuổi 15 với vị thế và những thành tích vang dội rất đáng tự hào.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản