Quản Trị Kinh Doanh ( Cao Học)

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Học viên quản trị kinh doanh khi tốt nghiệp:
- Nắm vững luật pháp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trong khuôn khổ pháp lý một cách chuyên nghiệp;
- Có năng lực thực hành tốt kiến thức đã được học, có khả năng phát hiện và vận dụng được kiến thức vào thực tế để giải quyết những tồn tại, khó khăn trong thực tế.
- Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên theo cách chuyên nghiệp và hiện đại;
- Tổ chức và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp từ sản xuất đến kinh doanh;
- Xây dựng hệ thống nội quy, quy định của doanh nghiệp có độ linh hoạt cao. Kiểm soát và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn luật pháp;
- Thẩm định, phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án;
- Hoạch định, tổ chức triển khai cũng như kiểm soát chiến lược cho một công ty; có khả năng phân tích nhận dạng và đưa ra các quyết định mang tính chiến lược.

Đối Tượng Tham Gia

Yêu cầu đối với học viên
- Đào tạo sau đại học trang bị cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước.
- Học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Thời Lượng

Theo thời lượng đào tạo tại trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Có kiến thức về luật kinh tế, thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của luật pháp nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực: kinh doanh – thương mại; tài chính – ngân hàng – chứng khoán; môi trường, ….;
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Duy vật; Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết về Chủ nghĩa Tư bản Độc Quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa…;
- Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng như xác suất thống kê, qui hoạch toán học đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có kiến thức về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô vận dụng đưa vào hoạt động lập pháp, hành pháp của quốc gia;
- Có kiến thức cơ bản về các qui trình quản lý kinh tế như kế toán, tài chính, ngân hàng, các chính sách và chế độ liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh;
- Có kiến thức cơ bản của các môn học về, quản trị học; quản trị nguồn nhân lực; quản trị chất lượng; quản trị dự án, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị tài chính.

Trường Đại Học Lạc Hồng - LHU
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (Tỉnh lộ 24), P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Người liên hệ: Trường LHU
Điện thoại: 0613952778
Website: http://www.lhu.edu.vn - Email: lachong@lhu.edu.vn
Năm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ. Đến năm 2012, ngôi trường ấy đã bước sang tuổi 15 với vị thế và những thành tích vang dội rất đáng tự hào.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản