Giám Đốc Điều Hành CEO Vũng Tàu 2017

Học Viện Lãnh Đạo - IFA Vũng Tàu

28 Trần Hưng Đạo, P1, TP. Vũng Tàu, Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học CEO Vũng Tàu

 

1. Thời lượng: Khóa đào tạo CEO kéo dài trong 36 buổi, bao gồm thời gian làm đề tài báo có tốt nghiệp.
2. Thời gian học: khoá học diễn ra vào chiều thứ bảy và cả ngày Chủ Nhật hàng tuần. sáng 8h30 – 11h30, chiều 13h30 – 16h30. Mỗi buổi học 3 tiếng (bao gồm 15 phút giải lao, teabreak).
3. Khai giảng: lúc 08h30, Chủ Nhật, ngày 09/7/2017.
4. Địa điểm: hội trường Viện Quản Trị và Tài Chính, số 28, Trần Hưng Đạo, P.1, Tp. Vũng Tàu.
5. Học phí: 13,000,000đ/ học viên (Mười ba triệu đồng)
6. Xin vui lòng liên hệ « Bộ phận đào tạo/tư vấn » đế biết về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ phương thức thanh toán học phí.
---------------------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO IFA – VĂN PHÒNG VŨNG TÀU
28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu
Tel: 064. 3596 555 - Fax : 064. 3575 599
Hotline : 097 962 9402 – Ms.Thủy   hoặc Ms. Thúy 0977 463 481

Email: thuytran.ifa@gmail.com

 

 

Đối Tượng Tham Gia

  • Các chủ doanh nghiệp, các giám đốc và phó giám đốc công ty.
  • Các trưởng phòng, phó phòng và các trưởng, phó các bộ phận.
  • Một số các chức vụ khác có liên quan đến công tác điều hành, quản lý

Thời Lượng

Thời lượng 36 buổi.
Lớp học diễn ra vào chiều thứ bảy và cả ngày Chủ Nhật hàng tuần.Sáng 8h30 – 11h30, chiều 13h30 – 16h30.

Nội Dung Khóa Học CEO Vũng Tàu


 

Học phần 1:
Chân dung của một CEO toàn diện và chuyên nghiệp/ Becoming a Total & Professional CEO
Học phần 2:
Phát triển năng lực lãnh đạo/ Leadership and Executive Development
- Phát triển một triết lý lãnh đạo cá nhân phản ánh xác thực
- Phối hợp và chia sẻ sự khôn ngoan
- Mở rộng năng lực lãnh đạo để lãnh đạo và quản lý hiệu suất cao
- Trách nhiệm của lãnh đạo trong việc đánh giá, khiển trách, và tư vấn cho nhân viên
- Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với những người khác
- Kỹ thuật tạo ảnh hưởng đến người khác.
- Khái niệm quản lý xung đột.
- Kỹ thuật xây dựng mối quan hệ với tính cách khác nhau.
- Các phong cách lãnh đạo và kỹ thuật xung đột và ứng dụng của họ tại nơi làm việc.
- S.M.A.R.T – Quản trị mục tiêu hiệu quả.
- Cách tiếp cận sáng tạo trong giải quyết vấn đề
- Phân tích các ví dụ với những nhà lãnh đạo giỏi ở Việt nam
Học phần 3:
Hệ thống quản lý công ty và các mô hình quản trị kinh điển/ Company Management System and Key Management Models
- Giới thiệu các mộ hình Quản lý kinh điển
- Phân tích và đánh giá hệ thống quản lý với các DN Việt Nam hiện nay
- Xác định nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài (off-shoring/Outsurcing).
- Cách tiếp cận Systems và Contingency, Fifth Discipline Learning Organization
- Mô hình Value Discipline, Porter’s Five Forces, nhận định lại chuỗi giá trị (The Value Chain) của doanh nghiệp: Định hướng và tầm nhìn.
- Phân tích và xác định hoạt động cốt lõi của Doanh nghiệp (Core Business)
- Xây dựng, hiệu chỉnh và đúc kết hệ thống quản lý công ty hiện hữu.
- Phân tích tình huống ứng dụng tại doanh nghiệp.
Học phần 4:
Quản lý chiến lược công ty/ Strategic Management
- Nhận thức chiến lược (Strategic Mindset): Nhìn về vai trò và ý nghĩa của chiến lược đối với Doanh nghiệp
- Hoạch định chiến lược (Strategic Planning): Quy trình, kỹ thuật và các công cụ hoạch định chiến lược
- Quản lý chiến lược (Strategic Management): Hệ thống, chính sách và quy trình kiểm soát, quản lý chiến lược
- Lãnh đạo chiến lược (Strategic Leadership): Vai trò của Lãnh đạo chiến lược. Tư duy hệ thống, dẫn dắt và thúc đẩy đội ngũ hành động với chiến lược của công ty.
- Case study, Video và thảo luận các chiến lược đương đại và chiến lược của doanh nghiệp.
- Những tình huống thực tế.
Học phần 5:
Quản lý Marketing và thương hiệu dành cho lãnh đạo/ Marketing & Brandname Management for Leaders
- Hiểu về nghiên cứu thị trường
- Quảng cáo và kế hoạch truyền thông
- Ý tưởng sáng tạo trong quảng cáo
- Quảng cáo hay PR
- Hoạch định chiến lược và kế hoạch marketing
- Phân tích SWOT
- Quan hệ cộng đồng và tổ chức sự kiện
- PR nội bộ và PR bên ngoài
- Giải quyết khủng hoảng thương hiệu
- Marketing truyền thông tích hợp/Integrated Marketing Communication (IMC)
Học phần 6:
Quản lý Nguồn Nhân lực dành cho lãnh đạo/ Human resource Management for Leaders
- Phân tích nhu cầu nhân lực.
- Hoạch định nguồn nhân lực.
- Lập ngân sách cho hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Phân tích nguồn nhân lực. Ma trận SWOT.
- Thiết lập kế hoạch phát triển nhân lực.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự cho công ty.
- Chiến lược xây dựng nhân sự cao cấp. Kỹ thuật “Săn đầu người”.
- Thiết kế và phân tích công việc Thực hành thiết kế dựng công việc, phân tích công việc.
- Đánh giá nhân viên:
 Đánh giá năng lực;
 Đánh giá thành tích;
 Đánh giá thái độ.
- Sắp xếp và phát triển đội ngũ:
 Bổ nhiệm / bố trí công việc;
 Huấn luyện và phát triển nhân viên.
- Giao tiếp với nhân viên:
 Lắng nghe hiệu quả;
 Phản hồi.
- Giải quyết mâu thuẫn và xung đột giữa nhân viên.
- Nghệ thuật thu hút và giữ nhân tài.
Học phần 7:
Quản lý tài chính dành cho lãnh đạo/ Financial Management for Leaders
- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;
- Hiểu về các chỉ số, chỉ tiêu tài chính;
 Biết cách đọc bảng báo cáo tài chính;
 Biết cách đọc bảng cân đối tài sản;
 Biết cách đọc bảng báo cáo dòng ngân lưu;
 Biết cách sử dụng tỉ suất quản lý tài sản;
 Biết cách sử dụng tỉ suất khả năng thanh toán và tỉ suất cơ cấu vốn;
 Biết cách sử dụng tỉ suất lợi nhuận và tỉ suất Dupont;
 Biết cách sử dụng tỉ suất định giá.
- Phân tích tình hình tài chính;
- Phân tích khả năng sinh lời;
- Phân tích khả năng thanh toán;
- Phân tích luân chuyển dòng tiền của các hoạt động.
- Phân tích, đánh giá kênh huy động vốn;
- Hoạch định chiến lược tài chính ngắn – trung – dài hạn;
- Hoạch định kế hoạch, định kế hoạch ngân sách;
- Kiểm soát dòng tiền (cash flow) hiệu quả;
- Quản lý tiền mặt (Cash management);
- Phân tích và dự báo các rủi ro về tài chính: tỷ giá, chính sách... (hiểu để tránh)
- Các tình huống ứng dụng:
 TTF – Bài học nghìn tỷ cho doanh nghiệp hay cho ngân hàng?
 RAL – Điển hình cho mô hình sử dụng đòn bẩy hiệu quả?
 GTT – Mục đích thực sự của việc vay vốn?
 VNM – Điều gì quan trọng nhất trong 3 năm sắp đến?
 HAG – Khoản nợ tỷ đô, định lượng rủi ro tiềm tàng?
 MSN – Bluechip thiếu tiền?
(Tình huống có thể thay đổi theo yêu cầu thực tế của các buổi thảo luận)
Học phần 8:
Quản lý Kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ dành cho Lãnh đạo/ Accounting Management and Internal Control System Planning
- Tổng quan về kế toán, tài chính, kế toán thuế và kế toán Quản lý;
- Phân biệt tài chính và kế toán, giám đốc tài chính và kế toán trưởng, kiểm toán và tư vấn.
- Các phần hành trong bộ phận kế toán và mối quan hệ giữa các phần hành này;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán;
- Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Sử dụng thông tin kế toán Quản lý thông qua báo cáo nội bộ của doanh nghiệp
- Hệ thống kiểm soát nội bộ.
Học phần 9 :
Tư duy đột phá trong lãnh đạo/ Breakthrough Thinking in Leadership
- Nhận thức tư duy mới cho các vấn đề và cơ hội trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày
- Hiểu được đâu là nơi mà các ý tưởng sáng tạo sẽ xuất hiện.
- Học các quản lý một khối lượng công việc to lớn bằng những cách sáng tạo tuyệt vời.
- Khám phá cửa sổ tâm hồn của bạn - làm thế nào để tạo ra những ý tưởng mang tính đột phá mới
- Tìm hiểu làm thế nào để đánh giá những ý tưởng mới mà không phá hủy chúng.
- Làm sao để tận hưởng những điều mới mẻ đến từ sự sáng tạo và tạo ra những cách thức làm việc mới.
Học phần 10:
Kỹ năng thuyết trình dành cho lãnh đạo/ Presentation Skills for Leaders
- Thuyết trình và cấu trúc thuyết trình
- Ý nghĩa và thuận lợi của thuyết trình
- Phân tích tâm lý người nghe. Tâm lý động viên và truyền thông
- Mục đích hữu ích của thuyết trình
- Sự khác biệt giữa nói trước công chúng và thuyết trình
- Thuyết trình thành công. Yếu tố điều khiển
- Các phương tiện hỗ trợ hiệu quả
- Thực hành, thực hành và thực hành
Bài luận cuối khóa
Sau khi kết thúc toàn bộ học phần, học viên sẽ có 1 tuần để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp. Bài báo cáo tốt nghiệp được thực hiện theo nhóm với nội dung đề tài do Học viện lãnh đạo IFA cung cấp.
Báo cáo đề tài tốt nghiệp trước hội đồng IFA
Học viên hoàn thành bài báo cáo và trình bày trước hội đồng của Học viện lãnh đạo IFA
Tổng kết và trao chứng nhận tốt nghiệp.
Giao lưu – Hợp tác – Phát triển


Liên hệ đăng ký: Khoá học giám đốc điều hành-ceo tại vũng tàu
Học viện lãnh đạo IFA Vũng Tàu
Số 28 Trần Hưng Đạo, P1, TP. Vũng Tàu
Tel:064 3596 555
Hotline: 097 962 9402 Ms. Thủy
Email: thuytran.ifa@gmail.com

Ưu Đãi Chung

Ưu đãi lớn cho những học viên đăng ký sớm

Học Viện Lãnh Đạo - IFA Vũng Tàu
28 Trần Hưng Đạo, P1, TP. Vũng Tàu, Vũng Tàu
Người liên hệ: Mr. Hải
Điện thoại: 064. 3596 555/ 0918 138 196
Website: http://www.ifa.edu.vn/ - Email: thuytran.ifa@gmail.com

Với triết lý "Nâng Tầm Tri Thức Vì Một Việt Nam Thịnh Vượng", Học viện lãnh đạo IFA được thành lập từ năm 2006 từ tâm huyết của những nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học và doanh nhân, với một đội ngũ quản lý trẻ năng động, IFA là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật chuyên sâu và kỹ năng thực tế thời thượng. IFA mang đến cho người học những chương trình đào tạo tốt nhất. Với phương châm đào tạo là B.E.S.T, thông qua:
Quy trình đào tạo:
Mội chương trình đào tạo được thiết kế và cung cấp bởi Viện IFA đều được thông qua các bước thiết lập quy trình đào tạo do Viện IFA xây dựng và phát triển trong gần 10 năm hoạt động của Viện IFA. Chúng tôi cam kết chất lượng đào tạo thông qua quy trình - giảng viên - chuyên gia và những dịch vụ đào tạo kèm theo. Ngoai ra, Viện IFA có chính sách "bảo hành" sau đào tạo, mỗi học viên sau khi học tập tại Viện IFA sẽ luôn được quan tâm, chăm sóc và duy trì quan hệ với Viện IFA nhằm nhận được sự tư vấn miễn phí và hỗ trợ trong công việc hàng ngày.
Hợp tác Quốc tế:
Viện Quản trị và Tài chính (Viện IFA) có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức Giáo dục, cá Trường ĐH Nước ngoài nhằm mang đến những chương trình đào tạo chất lượng cao và tiêu chuẩn Quốc tế. Thông qua hoạt động hợp tác Quốc tế, tất cả các chương trình đào tạo của Viện IFA sẽ được chuẩn nhận (accredited) bởi Tổ chức giáo dục nước ngoài.
Chứng nhận:
Sau khi học viên hoàn thành khóa học với yêu cầu đạt 80% thời lượng lên lớp và hoàn thành bài luận cuối khóa, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Học Viện Lãnh Đạo IFA.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản