Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC

Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu của dự án. Với khoá học này các bạn sẽ nắm được các kiến thức chyên môn cần thiết, giúp ích cho công việc của bạn.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án
- Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Ban QLDA, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư … có trình độ từ trung cấp trở lên
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có định hướng làm việc tại các lĩnh vực có liên quan đến dự án

Thời Lượng

10 buổi

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư


- Chuyên đề 1: Phân loại dự án đầu tư
+ Nội dung trình tự và trách nhiệm các bên liên quan trong việc lập, thẩm định dự án đầu tư XD theo các quy định hiện hành của Nhà nước
+ Lập và quản lý hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo thông lệ quốc tế.
+ Đấu thầu, xét thầu trong xây dựng theo quy định hiện hành (Luật đấu thầu, Nghị định NĐ85/ 2009/ NĐ - CP)
- Chuyên đề 2: Các văn bản, nghị định liên quan
+ Văn bản mới: Nghị định NĐ112/ 2009/ NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư TT04/ 2010/ TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thông tư 06/ 2007 hướng dẫn HĐ trong hoạt động XD. NĐ48/ 2010/ NĐ-CP hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và TB thi công XD công trình.
+ Nghị định 12/ 2009/ NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn.
+ Các yêu cầu bắt buộc trong công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng theo quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Các tiêu chuẩn bắt buộc phải áp dụng khi thực hiện dự án xây dựng.
- Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
+ Mô hình quản lý chất lượng, trách nhiệm của Chủ đầu tư, các nhà thầu xây lắp, các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, quản lý Nhà nước trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng.
+ Hệ thống quản lý chất llượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000 trong xây dựng.
- Chuyên đề 4: Quản lý thời gian thực hiện dự án đấu thầu xây dựng
+ Xác định các quá trình chi tiết khi thựchiện Dự án đầu tư XD công trình: Biện pháp thi công, tiến độ tác nghiệp, tổng tiến độ xây lắp.
+ Xác định các công tác, cơ cấu công việc. Trình tự thực hiện các công việc. Khối lượng của công tác xây lắp. Thời gian thực hiện các công tác tương ứng. Lập kế hoạch tác nghiệp, tiến độ xây dựng công trình. Kiểm soát và quản lý tiến độ xây lắp. Ứng dụng Microsoft project trong
- Chuyên đề 5: Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của nhà nước: Vốn Nhà nước, các nguồn vốn khác… (theo NĐ 112/ 2006/ NĐ - CP sửa đổi, Thông tư số 27/ 2007/ TT - BTC ngày 3/ 4/ 2007 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp và tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC
Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Ngiệp Vụ Xây Dựng RDC
Điện thoại: (08)66827780
Website: rdc.vn -
Công ty Cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực RDC tiền thân là Công ty CP Đào tạo - Dịch vụ - Xây dựng RDC được thành lập từ năm 2006. Là đối tác chiến lược của vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu; là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khoá học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp qui mới ban hành… Mặt khác, Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: Trường Đại học xây dựng, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trường Đào tạo cán bộ ngành Xây dựng… các cơ sở đào tạo nước ngoài như: Học viện Quản lý Singapore ( MDIS), RMIT… Với uy tín của mình, công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Uỷ ban chứng khoán NN, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản