Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC

Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

Căn cứ vào Nghị định số 12 về điều kiện năng lực của chỉu huy trưởng CTXD. Đáp ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức cá nhân công ty chúng tôi mở khóa học này nhằm mục tiêu:
- Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hiện.
- Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp dồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.
- Giúp người học thực hiện hoài bảo làm chỉ huy trưởng công trường trong tương lai.
- Sau khi học xong khóa học, học viên có thể làm tốt công tác chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Đối Tượng Tham Gia

Chỉ huy trưởng công trường xây dựng; đội trưởng xây dựng; cán bộ quản lý; cán bộ kỹ thuật các tổng tông ty, các công ty nhà nước, các công ty cổ phần, các công ty mẹ và công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; công ty tư nhân; và các cá nhân khác có nhu cầu.

Thời Lượng

10 buổi

Nội Dung Khóa Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng


- Chương 1: Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn luật xây dựng
- Chương 2: Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình
- Chương 3: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chương 4: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
- Chương 5: Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trường xây dựng
- Chương 6: Quản lý chi phí xây dựng công trình
- Chương 7: Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trên công trường xây dựng
- Chương 8: Chỉ huy trưởng công trình với công tác quản lý an toàn lao động
- Chương 9: Một số điều cần biết đối với chỉ huy trưởng công trường

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC
Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Ngiệp Vụ Xây Dựng RDC
Điện thoại: (08)66827780
Website: rdc.vn -
Công ty Cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực RDC tiền thân là Công ty CP Đào tạo - Dịch vụ - Xây dựng RDC được thành lập từ năm 2006. Là đối tác chiến lược của vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu; là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khoá học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp qui mới ban hành… Mặt khác, Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: Trường Đại học xây dựng, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trường Đào tạo cán bộ ngành Xây dựng… các cơ sở đào tạo nước ngoài như: Học viện Quản lý Singapore ( MDIS), RMIT… Với uy tín của mình, công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Uỷ ban chứng khoán NN, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản