Nghiệp Vụ Định Giá Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC

Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Định Giá Xây Dựng

Với nội dung phong với những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới. Khóa học "Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng" sẽ giúp học viên:
- Nâng cao năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các công ty tư vấn, ban quản lý dự án, cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu
- Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án, quản lý chi phí, định giá xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng...
- Tạo điều kiện cho học viên đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng thông qua việc cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
- Giải đáp trực tiếp những vướng mắc của học viên và nêu phương pháp xử lý tình huống trong quản lý dự án, định giá xây dựng, quản lý chi phí

Đối Tượng Tham Gia

Các cá nhân có trình độ cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật tại các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, ban quản lý dự án, chủ đầu tư...

Thời Lượng

10 buổi

Nội Dung Khóa Học Định Giá Xây Dựng


- Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (12 tiết):
+ Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật đất đai
+ Trình tự lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT
+ Điều chỉnh dự án XDCT
+ Tổ chức quản lý dự án đầu tư XDCT
+ Điều kiện năng lực của các chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư XDCT
- Chuyên đề 2: Tổng quan về công tác định giá xây dựng (4 tiết):
+ Khái niệm về định giá xây dựng
+ Những đặc điểm của thị trường xây dựng của sản phẩm xây dựngvà công nghệ xây dựng đến công tác định giá xây dựng
+ Nội dung, nhiệm vụ định giá xây dựng
+ Chế độ hành nghề định giá xây dựng, tư vấn quản lý chi phí
+ Mối quan hệ giữa giá XDCT với độ dài thời gian xây dựng, chất lượng CTXD
+ Quản lý công tác định giá xây dựng
- Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)
+ Lập kế hoạch chi phí chuẩn bị dự án
+ Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án
+ Phương pháp xác định suất vốn đầu tư
+ Phương pháp xác định chỉ số giá
+ Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án
+ Phương pháp đánh giá ruit ro và hiệu quả của dự án
- Chuyên đề 4: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (16 tiết)
+ Phương pháp xây dựng định mức xây dựng
+ Phương pháp xác định đơn giá XDCT
+ Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy
+ Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
+ Cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong định giá xây dựng
- Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (8 tiết)
+ Nguyên tắc, căn cứ, trình tự đo bóc khối lượng
+ Phương pháp đo bóc khối lượng và sử dụng kết quả đo bóc khối lượng trong công tác định giá xây dựng
+ Kiểm soát khống chế chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)
+ Sự hình thành các khoản mục chi phí công trình và cách xác định
+ Phương pháp xác định dự toán XDCT
+ Quản lý dự toán XDCT
- Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (8 tiết)
+ Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
+ Lập kế hoạch đấu thàu và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
+ Xác định các yêu cầu liên quan đến đề xuất tài chính và giá dự thầu
+ Lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu
+ Đánh giá đề xuất tài chính và giá dự thầu
- Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng ( 8 tiết)
+ Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
+ Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
+ Những nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng
+ Xác định giá hợp đồng xây dựng
+ Điều chỉnh giá hợp đồng
+ Thanh quyết toán hợp đồng
+ Quản lý hợp đồng xây dựng
- Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
+ Quy đổi vốn đầu tư XDCT
+ Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
- Chuyên đề 10: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (8 tiết)
+ Thảo luận những nội dung liên quan đến chuyên đề 3, 4, 5, 6 (sau khi kết thúc chuyên đề 6). Thời gian thảo luận 04 tiết
+ Thảo luận những nội dung liên quan đến chuyên đề 7, 8, 9 (sau khi kết thúc chuyên đề 9). Thời gian thảo luận 04 tiết
+ Kiểm tra trắc nghiệm tuỳ theo nội dung của từng chuyên đề hoặc bài tập tình huống. Thời gian kiểm tra 30 phút
+ Kiểm tra trắc nghiệm toàn bộ chương trình (cuối khoá học). Thời gian kiểm tra 120 phút.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC
Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Ngiệp Vụ Xây Dựng RDC
Điện thoại: (08)66827780
Website: rdc.vn -
Công ty Cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực RDC tiền thân là Công ty CP Đào tạo - Dịch vụ - Xây dựng RDC được thành lập từ năm 2006. Là đối tác chiến lược của vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu; là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khoá học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp qui mới ban hành… Mặt khác, Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: Trường Đại học xây dựng, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trường Đào tạo cán bộ ngành Xây dựng… các cơ sở đào tạo nước ngoài như: Học viện Quản lý Singapore ( MDIS), RMIT… Với uy tín của mình, công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Uỷ ban chứng khoán NN, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản