Nghiệp Vụ Đấu Thầu Nâng Cao - Cơ Bản

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC

Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân, tổ chức, chúng tôi tiếp tục tổ chức khóa học Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao - cơ bản nhằm trang bị cho học viên kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong đấu thầu, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu, Viện trân trọng giới thiệu tới các tổ chức, cá nhân trong cả nước các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Đối Tượng Tham Gia

Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu cần phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (các chuyên viên quản lý dự án, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư; người ký tờ trình, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu… trong công tác mua sắm hàng hóa, thuê tư vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình).

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao - cơ bản

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu


- Chuyên đề 1: Luật đấu thầu, hệ thống các VBPL về đấu thầu hiện hành
- Chuyên đề 2: Một số nội dung sửa đổi, bổ sung luật đấu thầu tại số 38/ 2009 QH 12 ngày 19/ 6/ 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đấu thầu XDCB
- Chuyên đề 3: Phân tích so sánh các điểm mới của nghị định 85/ 2009 NĐ - CP 15/ 10/ 2009 thay thế Nghị định 58 NĐ - CP
- Chuyên đề 4: Lập kế hoạch đấu thầu
- Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
- Chuyên đề 6: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
- Chuyên đề 7: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
- Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn khác
- Chuyên đề 9: Hợp đồng trong đấu thầu
- Chuyên đề 10: Xử lý tình huống trong đấu thầu
- Chuyên đề 11: Hướng dẫn thực hiện các mẫu hồ sơ mời thầu mới nhất và cập nhật các văn bản mới ban hành
- Chuyên đề 12: Hướng dẫn cung cấp đăng tải báo đấu thầu theo công văn số 4073/ BKH - QLĐT ngày 5/ 6/ 2008

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nguồn Nhân Lực RDC
Số 855/9 Quang Trung, P.12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Ngiệp Vụ Xây Dựng RDC
Điện thoại: (08)66827780
Website: rdc.vn -
Công ty Cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực RDC tiền thân là Công ty CP Đào tạo - Dịch vụ - Xây dựng RDC được thành lập từ năm 2006. Là đối tác chiến lược của vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu; là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khoá học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp qui mới ban hành… Mặt khác, Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: Trường Đại học xây dựng, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trường Đào tạo cán bộ ngành Xây dựng… các cơ sở đào tạo nước ngoài như: Học viện Quản lý Singapore ( MDIS), RMIT… Với uy tín của mình, công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Uỷ ban chứng khoán NN, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản