Giáo Dục Mầm Non

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

Mục tiêu cụ thể:
- Phẩm chất:
+ Yêu nước, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Yêu nước, yêu trẻ, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.
+ Có văn hóa giao tiếp. Có ý thức rèn luyện để hoàn thành nhân cách.
- Kiến thức:
+ Nhận thức đúng đắn về đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước để có thể vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non.
+ Nắm vững hệ thống tri thức khoa học ở trình độ cao đẳng sư phạm mầm non. Hiểu biết và vận dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học vào việc tổ chức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ theo mục tiêu giáo dục mầm non.
+ Có khả năng tiếp tục học nâng cao trình độ.
- Kỹ năng:
+ Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.
+ Lập kế hoạch và định hướng phát triển cho trẻ phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của từng độ tuổi, từng trẻ và điều kiện thực tế.
+ Tổ chức, thực hiện kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ một cách khoa học. Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chăm sóc giáo dục.
+ Hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


- Kiến thức giáo dục đại cương: 52/160 đvht chiếm 32,5%.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 108/160 đvht chiếm 67,5%.
Trong đó:
- Khối kiến thức cơ sở ngành: 15 đvht.
- Khối kiến thức ngành: 56 đvht.
+ Nhóm 1: Sự phát triển của trẻ từ 0 - 6 tuổi
+ Nhóm 2: Chăm sóc sức khỏe và giáo dục thể chất
+ Nhóm 3: Giáo dục trẻ em từ 0 đến 6 tuổi
+ Nhóm 4: Tổ chức và quản lý chương trình Chăm sóc - Giáo dục trẻ trong trường mầm non.
+ Nhóm 5: Thực hành sư phạm
- Thực hành và TTSP: 22 đvht.
+ Phần bắt buộc: 145 đvht chiếm 88,75%.
+ Phần tự chọn do sinh viên lựa chọn: 15 đvht chiếm 11,25%.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản