Ngành Thư Viện - Thông Tin

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thư Viện - Thông Tin

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức về Thư viện thông tin để có thể đảm nhận được công việc của nhân viên thư viện, lưu trữ, thông tin tư liệu,…
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn;
- Kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động thông tin-thư viện;
- Nắm vững cơ sở lý luận và phương pháp luận của thư viện học, thông tin học, thư mục học.
- Kiến thức chuyên sâu về việc thu thập, xử lý, tổ chức, khai thác nguồn tài nguyên thông tin và cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu;
- Kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý hoạt động thông tin-thư viện trong các thư viện, cơ quan thông tin hoặc các tổ chức khác.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Ngành Thư Viện - Thông Tin.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thư Viện - Thông Tin


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Tin học: 17 ĐVHT
- Ngoại ngữ: 10 ĐVHT
- Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức ngành Sư phạm Tin học: 87 ĐVHT
+ Th­ư viện học đại c­ương
+ Thông tin học đại c­ương
+ Thư­ mục học đại c­ương
+ Toán trong hoạt động TT-TV
+ Pháp chế thông tin thư­ viện
+ Xây dựng và phát triển vốn tài liệu
+ Phân loại tài liệu
+ Biên mục mô tả (1), (2)
+ Định chủ đề tài liệu
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản