Việt Nam Học

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Việt Nam học:
- Có những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại về Việt Nam và văn hóa Việt Nam( cả về tiếng Việt trong trường hợp sinh viên là người nước ngoài), bao gồm các kiến thức cơ bản về địa lí, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch….
- Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu của công việc được giao, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, văn hoá - tư tưởng ở cơ sở, đặc biệt là công tác tổ chức, quảng bá các hoạt động du lịch của địa phương và đất nước; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có khả năng nâng cao trình độ chuyên môn, vươn lên đáp ứng những nhu cầu mới.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Việt Nam Học.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học


- Kiến thức giáo dục đại cương: 64 ĐVHT
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 87 ĐVHT
+ Việt Nam và các vùng du lịch
+ Địa lý địa ph­ương
+ Lịch sử VN từ nguồn gốc đến 1858
+ Lịch sử VN từ 1858 đến 1945
+ Lịch sử VN từ 1945 đến 1975
+ Lịch sử VN từ 1975 đến nay
+ Lịch sử địa ph­ương
+ Văn học dân gian Việt Nam
+ Văn học Trung đại Việt Nam
+ Văn học Việt Nam hiện đại
+ Văn học châu Á
- Thực tập: 08 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản