Sư Phạm Công Nghệ Thông Tin

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN

Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức về Công nghệ thông tin để có thể đảm nhận được công việc kỹ thuật thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin:
- Kiến thức căn bản về Toán học, đặc biệt là Toán học rời rạc, kiến thức về thuật toán và lập trình cho máy tính.
- Kiến thức về nguyên lý hoạt động của các hệ thống thiết bị dựa trên kỹ thuật số nói chúng và hệ thống máy tính nói riêng.
- Kiến thức cơ bản về mạng máy tính và quản trị mạng máy tính, cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Công Nghệ Thông Tin.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin


- Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT
- Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Tin học: 17 ĐVHT
- Ngoại ngữ: 10 ĐVHT
- Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)
- Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
- Kiến thức ngành Sư phạm Tin học: 87 ĐVHT
+ Cấu trúc máy tính / Assembly
+ Phối ghép ngoại vi
+ Hệ điều hành
+ Mạng máy tính
+ Quản trị CSDL 1 (1) (2)
+ Quản trị CSDL 2 (1) (2)
+ Cơ sở dữ liệu quan hệ
+ Bài tập lớn-Chủ đề Lập trình
+ Bài tập lớn-Chủ đề Cơ sở dữ liệu
- Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT
- Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT (150 tiết)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội - CĐSPHN
Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 04.38330708
Website: http://www.cdsphanoi.edu.vn -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô và có thể được chia ra thành 09 giai đoạn chủ yếu.
Đồng bộ tài khoản