Hệ Đại Học Ngành Điện Tử Viễn Thông

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tử Viễn Thông

Nhu cầu về thông tin viễn thông của xã hội hiện ngày càng trở nên vô cùng quan trọng, tất cả mọi công việc đều phải giải quyết dựa trên cơ sở các quá trình trao đổi thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn: từ hình thức trao đổi qua giọng nói (điện thoại), cho đến trao đổi dữ liệu, âm thanh và hình ảnh (video conference); từ thông tin hữu tuyến đến thông tin vô tuyến, để đáp ứng nhu cầu thông tin mọi lúc, mọi nơi. Có thể nói con người trong thế giới hiện đại ngày nay không thể sống thiếu các thiết bị, phương tiện hỗ trợ thông tin. Do vậy nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện tử - Viễn thông là vô cùng to lớn. Để đáp ứng yêu cầu của xã hội, chương trình đào tạo chuyên ngành Điện tử - Viễn thông cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về ngành Điện tử, và những kiến thức chuyên sâu về các công nghệ viễn thông, như: hệ thống thông tin điện thoại, hệ thống thông tin di động, hệ thống thông tin vi ba - vệ tinh, hệ thống thông tin cáp quang, mạng máy tính và các mạng viễn thông thế hệ mới.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tử Viễn Thông


- Kiến thức cơ sở
+ Vật lý chất rắn
+ Kỹ thuật số
+ Thực hành vật lý cơ sở
+ Phương pháp toán lý
+ Vật lý laser
+ Thực hành Điện tử cơ sở
+ Thông tin cáp quang
+ Điện tử ứng dụng
- Kiến thức chuyên ngành
+ Ngôn ngữ lập trình
+ Cấu trúc máy tính
+ Đo lường và điều khiển tự động
+ Vật lý linh kiện và sensor
+ Lý thuyết mạch
+ Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
+ Mạng viễn thông
+ Thông tin di động
+ Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch
+ Lý thuyết tín hiệu và truyền dẫn
+ Truyền sóng và anten

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản