Hệ Đại Học Ngành Kĩ Thuật Chuyển Mạch

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kĩ Thuật Chuyển Mạch

Chuyên ngành Kĩ thuật chuyển mạch thuộc ngành điện tử viễn thông của trường đại học khoa học Huế tổ chức đào tạo. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành các sinh viên sẽ có thể làm các công việc sau:
- Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist): phân tích nhu cầu về hệ thống điện tử, viễn thông của các công ty, nhà máy, mạng viễn thông.
- Chỉ huy dự án: thiết kế, xây lắp hệ thống điện tử và viễn thông và tham gia thi công các dự án đó.
- Tư vấn (Consultant): cung cấp tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, tham gia chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo.
- Phát triển kinh doanh: trong lĩnh vực thiết bị điện tử, viễn thông.
- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kĩ Thuật Chuyển Mạch


- Cơ sở kỹ thuật thông tin quang
- Thông tin số
- Thiết bị đầu cuối và các dịch vụ viễn thông
- Mạng ngoại vi
- Thực hành cơ sở điện tử - viễn thông
- Lý thuyết và kỹ thuật anten
- Cơ sở lý thuyết lưu lượng
- Khai thác và bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch
- Tổng đài điện tử số
- Hệ thống điều khiển và phần mềm tổng đài
- Đa thâm nhập vô tuyến
- Thực hành chuyên ngành KTCM

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản