Hệ Đại Học Ngành Toán Tin Ứng Dụng

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Toán Tin Ứng Dụng

Trường đại học khoa học Huế tuyển sinh đào tạo đại học ngành toán tin ứng dụng nhằm trang bị kiến thức ngành toán và quản lý cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp ra trường các bạn có thể đảm nhiệm công việc tính toán thiết kế tối ưu các quy trình sản xuất tại các nhà máy hoặc trở thành chuyên viên phân tích tài chính, làm việc tại các quỹ đầu tư, tham gia giảng dạy tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học. Ngoài ra còn có kỹ năng tư duy toán học trong các lĩnh vực đại số tuyến tính, giải tích, có khả năng lập trình trên các ngôn ngữ khác nhau, có khả năng tổ chức, lưu trữ và truy vấn thông tin, lập trình hướng đối tượng, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề, kỹ năng quản lý thuộc phạm vi chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Toán Tin Ứng Dụng


- Thiết kế và đánh giá thuật toán
- Cơ sở dữ liệu
- Mã hóa thông tin
- Mạng máy tính
- Thống kê ứng dụng
- Phương pháp Monte-Carlo
- Lôgic mờ
- Đại số máy tính
- Chuỗi thời gian
- Quy hoạch phi tuyến
- Lý thuyết độ phức tạp tính toán
- C++ và lập trình hướng đối tượng
- Lý thuyết phục vụ đám đông
- Chương trình dịch
- Hình học Fractal
- Tối ưu tổ hợp
- Lập trình Web
- Công nghệ phần mềm
- Nhập môn khai phá dữ liệu
- Tối ưu đa mục tiêu
- Đồ họa máy tính
- Xử lý số liệu thống kê
- Mô hình toán kinh tế
- Kinh tế lượng
- Mô hình toán sinh thái

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản