Hệ Đại Học Ngành Vi Ba Số

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC

77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Vi Ba Số

Trường Đại Học Khoa Học Huế tổ chức tuyển sinh đại học chuyên ngành vi ba số nhằm giới thiệu khái quát về quá trình trao đổi thông tin trong các hệ thống truyền thông đến học viên; dịch vụ viễn thông và các vấn đề về chất lượng dịch vụ; các thành phần cơ bản của mạng viễn thông; nguyên lí chung của các kĩ thuật truyền dẫn và chuyển mạch; vai trò và ý nghĩa của các vấn đề báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sinh viên có thể làm những công việc sau:
- Kỹ sư vận hành và bảo trì (Serviceman): bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện tử, viễn thông.
- Kỹ sư thiết kế (Designer): các hệ thống điện tử, viễn thông cho nhà máy, xí nghiệp...
- Chuyên gia hệ thống (System Designer/ Specialist): phân tích nhu cầu về hệ thống điện tử, viễn thông của các công ty, nhà máy, mạng viễn thông.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Vi Ba Số


- Ghép kênh PDH và SDH
- Đồ án đo luờng điều khiển tự động
- Cơ sở kỹ thuật thông tin quang
- Thông tin số
- Thiết bị đầu cuối và các dịch vụ viễn thông
- Mạng ngoại vi
- Thực hành cơ sở điện tử-viễn thông III
- Lý thuyết và kỹ thuật anten
- Truyền dẫn vi ba số
- Thông tin di động
- Thông tin vệ tinh
- Thực hành chuyên ngành TDVBS
- Tổng đài điện tử số
- Đa thâm nhập vô tuyến
- Thực tập tốt nghiệp

Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Đại Học Khoa Học Huế
Điện thoại: 0543823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản