Hệ Thống Thông Tin (Bậc Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin (Bậc Cao Đẳng)

Đào tạo cử nhân CNTT, nắm vững kiến thức căn bản và chuyên sâu của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B (hoặc TOEIC), có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT của xã hội. Với ngành Hệ thống thông tin, sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:
- Xây dựng, triển khai và áp dụng các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế và hành chánh, dịch vụ; thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình/sản xuất phần mềm.
- Làm việc với tư cách là chuyên viên, cố vấn CNTT tại các cơ quan, văn phòng đại điện và công ty nước ngoài tại VN.
- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý dự án liên quan đến ngành CNTT.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin (Bậc Cao Đẳng)


Chương Trình Đào Tạo Bậc Cao Đẳng: (143 Đvht)
- Học kỳ 1: 23 đvht
+ Triết học Mac-Lênin
+ Anh văn 1
+ Khai thác internet
- Học kỳ 2: 25 đvht
+ Kinh tế chính trị
+ Lắp ráp PC và sửa chữa nhỏ
- Học kỳ 3: 27 đvht
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học
+ Lập trình trên windows
+ Hệ điều hành
- Học kỳ 4: 28 đvht
+ Lịch sử Đảng Cộng Sản VN
+ Công tác kỹ sư
- Học kỳ 5: 24 đvht
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Lập trình di động
- Học kỳ 6: 16 đvht
+ Môn bổ trợ 1
+ Môn bổ trợ 2
+ Thi TN

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản