Kế Toán Ngân Hàng

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC

Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Ngân Hàng

Chương trình được thiết kế dành cho các cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Học viên có nhu cầu làm việc trong ngành Tài chính, Ngân hàng. Khoá học được tổ chức đào tạo tại Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông với mục tiêu:
- Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể nắm bắt được cơ bản và có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ kế toán tại các ngân hàng thương mại
- Trang bị kiến thức cơ bản về ngân hàng cho các học viên có nhu cầu làm việc trong ngành Tài chính ngân hàng

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp ngân hàng thương mại
- Học viên có nhu cầu làm việc trong ngành Tài chính ngân hàng

Thời Lượng

16 Buổi

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Ngân Hàng


- Chương I: Tổ chức công tác kế toán ngân hàng
+ Kế toán với hoạt động ngân hàng
+ Hệ thống tài khoản ngân hàng
+ Chứng từ kế toán ngân hàng
+ Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị ngân hàng
+ Hạch toán phân tích, hạch toán tổng hợp
- Chương II: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
- Chương III: Kế toán nghiệp vụ cho vay và đầu tư
- Chương IV: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
- Chương V: Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
- Chương VI: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán Quốc tế
- Chương VII: Kế toán TSCĐ và công cụ lao động của NHTM
- Chương VIII: Kế toán vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh của NHTM

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC
Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Mrs. Thủy
Điện thoại: 0989262484
Website: http://www.giaoducphuongdong.edu.vn - Email: phuongdongno1@gmail.com
Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông là đối tác chiến lược của Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu, là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khóa học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp quy mới ban hành, Bộ Lao động thương binh xã hội…Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: trường Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn, trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Hà Nội, trường ĐHKT Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học FPT, MDIS, RMIT… Với kinh nghiệm vượt trội và uy tín trong lĩnh vực đào tạo công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Uỷ ban chứng khoán NN, Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản