Kế Toán Thực Hành Sổ Sách Và Báo Cáo Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC

Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Thực Hành

Chương trình kế toán tổng hợp mới chỉ tập trung vào những kiến thức lý thuyết cần thiết về hạch toán kế toán doanh nghiệp và bước đầu thực hành ghi sổ một cách đơn lẻ, muốn làm được công việc về kế toán, học viên cần phải trải qua một khóa học thực hành ghi sổ mang tính hệ thống trước khi sử dụng các công cụ như Excel hoặc phần mềm kế toán máy. Đây là khóa học không chỉ giúp cho học viên có kỹ năng thực hành ghi sổ mà còn giúp cho học viên lập các báo cáo tài chính đồng thời củng cố kiến thực về hạch toán kế toán. Qua khóa học này học viên được:
- Trang bị kỹ năng ghi chép sổ sách – báo biểu kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và áp dụng mới nhất hiện nay.
- Gắn lý thuyết với thực tiễn công việc để học viên sau khoá học có thể đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng một cách thành thạo tại các doanh nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế : Quốc doanh, liên doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách niệm hữu hạn và các đơn vị sản xuất kinh doanh khác
- Học viên đã qua lớp kế toán viên tổng hợp
- Trưởng phó phòng kế hoạch Tài chính – Kế toán. Chuyên viên, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khối kinh tế. Cán bộ quản lý có biết kế toán

Thời Lượng

12 Buổi

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Thực Hành


- Bài 1: Bài tập thực hành ở Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ "sống" của doanh nghiệp
+ Kiểm tra phân loại chứng từ
+ Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hoá đơn bán hàng, khế ước vay...
+ Mở sổ nhật ký chung
+ Sổ cái các tài khoản
+ Mở các sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ lương, các sổ kế toán chi tiết
+ Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành sản phẩm
+ Lập báo cáo theo quý với cơ quan thuế
+ Lập tờ khai thuế thu nhập đầu năm
+ Lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tờ khai chi tiết doanh thu chi phí - Quyết toán thuế giá trị gia tăng - Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Bài 2: Bài tập thực hành tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ
+ Kiểm tra, phân loại, lập chứng từ thu chi, xuất nhập
+ Lập chứng từ ghi sổ: Quy định thời gian, cách lập chứng từ ghi sổ
+ Vào sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ theo dõi tiền mặt tiền gửi bằng ngoại tệ (Học viên tự vào sổ chi tiết đã học và lập các báo cáo như bài 1)
+ Hướng dẫn các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng
- Bài 3: Bài tập thực hành theo hình thức nhật ký sổ cái tại một khách sạn
+ Hướng dẫn cách mở sổ nhật ký sổ cái (Các sổ chi tiết, các báo cáo kế toán học viên tự làm)

Ưu Đãi Chung

Sinh viên chính quy các trường Đại học, Cao đẳng được giảm 10% học phí

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC
Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Mrs. Thủy
Điện thoại: 0989262484
Website: http://www.giaoducphuongdong.edu.vn - Email: phuongdongno1@gmail.com
Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông là đối tác chiến lược của Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu, là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khóa học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp quy mới ban hành, Bộ Lao động thương binh xã hội…Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: trường Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn, trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Hà Nội, trường ĐHKT Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học FPT, MDIS, RMIT… Với kinh nghiệm vượt trội và uy tín trong lĩnh vực đào tạo công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Uỷ ban chứng khoán NN, Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản