Kế Toán Thuế

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Thuế

Trải nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm để có thể tổ chức quản lý hồ sơ kế toán thuế, hồ sơ khai thuế, quản trị chi phí thuế hợp lý hợp lệ, báo cáo và giải trình quyết toán thuế hàng năm, quản lý tối ưu thuế phải nộp. (Bảo vệ quyền lợi DN). Học viên có khả năng:
- Phân định được về nghiệp vụ và thủ tục giữa kế toán và thuế; tránh được sai lầm khi áp đặt chính sách thuế vào công tác kế toán doanh nghiệp.
- Nhận định và kiểm soát được tính tin cậy của hồ sơ sao cho đảm bảo hợp lý kế toán, hợp lệ thuế.
- Kiểm soát và ghi nhận đồng thời xử lý các chi phí chênh lệch tạm thời, chênh lệch vĩnh viễn, từ đó lành mạnh hoá hoạt động tài chính, tối ưu hoá hệ thống sổ kế toán, báo cáo và hồ sơ thuế, khai thuế - nộp thuế, hoàn thuế.
- Trang bị cho học viên khả năng tổng thể về kiểm soát hồ sơ kế toán thuế, tự mình có thể "hoàn thiện hóa" hồ sơ phù hợp với kết quả quyết toán thuế hàng năm, giải trình thanh tra thuế

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, vào nghề kế toán

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kế toán thuế

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Thuế


- Các sắc thuế: VAT, CIT, PIT: Bản chất sắc thuế, luật và các văn bản hướng dẫn, cập nhật - bổ sung, khuyến cáo vận dụng có lợi nhất vào doanh nghiệp.
- Quy chuẩn hóa đơn - chứng từ, quy trình luân chuyển hóa đơn - chứng từ, quản lý luân chuyển - tiếp nhận hóa đơn chứng từ, cảnh báo những gian lận, sai phạm có thể xảy ra với hóa đơn, chứng từ trong hạch toán và khai báo thuế.
- Kiểm tra - soát xét hóa đơn tài chính: Kiểm soát hóa đơn phù hợp với kiểm soát nội bộ, quy chế tài chính, đảm bảo an toàn giao dịch, tránh rủi ro tiếp nhận hóa đơn giả, nghiệp vụ khống, hóa đơn bỏ trốn - mất tích, hóa đơn bất hợp pháp.
- Kiểm soát doanh thu - chi phí theo định biên "Hợp lý - Hợp lệ": Làm thế nào để kiểm soát doanh thu - chi phí, phân loại hạch toán ngay từ khi phát sinh để chủ động hoàn toàn trong nghiệp vụ hạch toán, công tác quyết toán cuối năm, đảm bảo HỢP LÝ - HỢP LỆ phù hợp với mô hình và đặc thù hoạt động của công ty đồng thời tuân thủ chính sách pháp luật về thuế.
- Xử lý sai phạm/sai sót về hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính sau kỳ quyết toán: Cơ sở dẫn chiếu với chính sách hiện hành, các giải pháp xử lý hữu hiệu nhất.
- Hồ sơ tài sản, Hồ sơ nhân sự… để đảm bảo khấu hao, tiền lương "hợp lệ", "chuẩn bộ hoá" chứng từ làm căn cứ ghi nhận tin cậy chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
- Quản lý và hạch toán chi phí/doanh thu chênh lệch: Chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn
- Tổ chức hạch toán kế toán và khai báo thuế, hạch toán nghiệp vụ phát sinh thuế, vận dụng tài khoản kế toán 133, 333 và các tài khoản quỹ, công nợ, trích lập dự phòng và các khoản chi phí trích trước…
- Điều phối kế toán thuế, bố trí công việc và nhân sự làm kế toán thuế; trình tự báo cáo quyết toán năm
- Giải trình kế toán, giải trình thanh tra quyết toán, trình tự - thủ tục hoàn thuế
- Vận dụng có hiệu quả văn bản chính sách về thuế, ưu đãi thuế, làm kế toán thuế “Chủ Động”.

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản