Kiến Trúc Công Trình

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc Công Trình

- Đào tạo kiến trúc sư công trình có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức, có sức khoẻ, có khả năng làm việc tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kiến trúc sư công trình được trang bị những kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, giám sát xây dựng, tham gia quản lý, thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tiến tới hội nhập với khu vực và quốc tế.
- Sau khi tốt nghiệp, kiến trúc sư công trình có thể làm việc tại các công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và các cơ sở đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc Công Trình


- Kiến trúc nhà công cộng
- Đồ án kiến trúc nhà công cộng quy mô nhỏ
- Đồ án Kiến trúc nhà công cộng quy mô trung bình
- Phương pháp sáng tác kiến trúc
- Vẽ ghi
- Cấu tạo kiến trúc công trình
- Kiến trúc nhà ở
- Lịch sử kiến trúc Việt Nam
- Nội, ngoại thất kiến trúc
- Đồ án kiến trúc nhà ở quy mô nhỏ
- Vật lý kiến trúc
- Thiết bị kỹ thuật kiến trúc công trình
- Kiến trúc nhà công nghiệp
- Đồ án Kiến trúc nhà ở cao tầng và khách sạn
- Lịch sử kiến trúc thế giới
- Lịch sử phát triển đô thị
- Anh văn chuyên ngành
- Qui hoạch xây dựng và phát triển đô thị
- Đồ án Kiến trúc nhà công nghiệp

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản