Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Công Ty Cổ Phần IEFA

131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Ra quyết định và giải quyết vấn đề là những thách thức mà nhà quản lý nào cũng phải đương đầu. Hiệu quả của chúng ta phụ thuộc vào cách mà chúng ra ra quyết định và giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc. Làm thế nào để hiệu quả hơn, hợp lý hơn trong mỗi tình huống cụ thể. Khóa học sẽ đem đến cho học viên những kiến thức và phương pháp tiếp cận mới nhất tiên tiến nhất trong giải quyết vấn đề, ứng dụng trực tiếp trong công việc. Sau khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để:
- Xác định các vấn đề gặp phải trong công việc và đời sống, cũng như xác định rõ cái gì không phải là vấn đề.
- Hiểu rõ nguyên nhân và cách tìm giải pháp cho các vấn đề gây tranh cãi hay các vấn đề cần sáng tạo.
- Nắm rõ và ứng dụng tốt các công cụ giải quyết vấn đề hữu dụng nhất.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý và những người phải thường xuyên giải quyết vấn đề trong công việc hàng ngày.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề


- Vấn đề là gì.
- Xác định một vấn đề đang xảy ra.
- Các loại vấn đề.
- Tiến trình giải quyết vấn đề.
- Các khó khăn trong giải quyết vấn đề.

Công Ty Cổ Phần IEFA
131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Cổ Phần IEFA
Điện thoại: (08)62741667 - (08)35072986
Website: http://www.sangd.com -
Ngày 02/10, bộ xây dựng đã có công văn 57/BXD-QLN về việc công nhận Công Ty Cổ Phần IEFA có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Công Ty Cổ Phần IEFA có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của chính phủ, quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng, thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 và thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của bộ xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về sở xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
Đồng bộ tài khoản