Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Khóa học này sẽ giúp các bạn học viên làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc: Mô tả và phân tích vấn đề, nhận dạng nguyên nhân của vấn đề, phát triển những giải pháp có thể và quyết định giải pháp nào là tốt nhất, phát triển năng lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi giải pháp được chọn

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ Lãnh đạo và Quản lý các cấp trong các Doanh nghiệp/ Tổ chức
- Các cá nhân đang có nhu cầu muốn phát triển bản thân nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân.

Thời Lượng

2 đến 4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề


- Làm rõ khái niệm vấn đề là gì?
- Quá trình giải quyết vấn đề
+ Nhận ra vấn đề
+ Sở hữu đối với vấn đề
+ Hiểu vấn đề
+ Tìm kiếm vấn đề (các kỹ thuật sáng tạo để xác định đúng vấn đề)
+ Tìm kiếm giải pháp (các kỹ thuật sáng tạo để phát triển các giải pháp cho vấn đề đã xác định)
+ Thực hiện giải pháp (Kế hoạch thực hiện, Những sự ủng hộ và chống đối trong quá trình thực hiện)
- Những cạm bẫy của giải quyết vấn đề

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản