Kỹ Năng Giám Sát

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giám Sát

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên có thể thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người giám sát. Thực hiện các bước hoạch định, tổ chức công việc cá nhân và ủy thác hiệu quả, xây dựng và phát triển tinh làm làm việc nơi nhân viên. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên, huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế cho các cấp tổ trưởng, trưởng nhóm, giám sát và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí quản lý.

Thời Lượng

6 đến 10 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giám Sát


- Khái niệm về giám sát
- Những hình thức giám sát
- Giá trị và lợi ích của giám sát
- Giám sát và quản lý
- Chức năng của giám sát
- Những tiếp cận khác nhau đối với việc giám sát
- Xây dựng mối quan hệ giám sát
- Bốn giai đoạn giám sát
- Ghi chép việc giám sát
- Giám sát từ xa

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản