Kỹ Năng Quản Lý Việc Thực Hiện

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý

Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc: Nhận biết tầm quan trọng, và khái niệm về quản lý thực hiện. Phát triển các kỹ năng xây dựng chương trình quản lý thực hiện hiệu quả. Phát triển các kỹ năng quản lý thực hiện. Nâng cao năng lực thực hiện của tổ chức thông qua quản lý thực hiện hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo

Thời Lượng

2 đến 6 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý


- Khái niệm
- Tầm quan trọng của quản lý thực hiện
- Mục đích của quản lý thực hiện
- Phát triển một chương trình quản lý thực hiện có hiệu quả
- Những kỹ năng của quản lý thực hiện
- Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ thông qua quản lý thực hiện

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản