Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng

Khóa học này sẽ giúp các bạn làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc: Hiểu biết về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, cách thức để nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn khách hàng. Nhận dạng khách hàng (bên trong và bên ngoài) và những nhu cầu & những mong đợi của họ. Giải thích tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng, và có được một thái độ phù hợp trong dịch vụ khách hàng. Nhận dạng và phát triển được những kỹ năng cần thiết cho dịch vụ khách hàng. Đánh giá các kỹ năng dịch vụ khách hàng của bản thân và có một kế hoạch để tự hoàn thiện bản thân.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các nhân viên bán hàng

Thời Lượng

6 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng


- Những hiểu biết cơ bản về khách hàng và dịch vụ khách hàng
+ Dịch vụ và chất lượng dịch vụ
+ Khách hàng và những mong đợi của khách hàng
+ Cách thức để hiểu những nhu cầu, mong muốn, và những mong đợi của khách hàng
+ Mô hình về sự thỏa mãn khách hàng và những kết cục thường có
+ Kiểm soát chất lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
+ Kinh nghiệm thành công của các công ty trên thế giới về nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện sự thỏa mãn của khách hàng
- Các kỹ năng dịch vụ khách hàng
+ Nhân viên dịch vụ khách hàng: bạn là ai?
+ Các kỹ năng dịch vụ khách hàng của nhân viên
+ Thái độ dịch vụ khách hàng: Thái độ là tất cả!
- Phát triển sự trung thành của khách hàng với công ty
+ Mô hình SERVE
+ Đạt tới dịch vụ tuyệt hảo
+ Gắn bó với khách hàng: Mô hình SPARK
+ Dịch vụ tuyệt hảo: 10 yếu tố quan trọng

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản