Kỹ Năng Bán Hàng

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh. Vào cuối khóa học, học viên có thể xác định tiến trình, các tiêu chuẩn của các bước bán hàng và đặc tính của một người bán hàng thành công, thăm dò và xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của khách hàng. Trình bày lợi ích sản phẩm / dịch vụ, xử lý phản đối của khách hàng và kết thúc việc bán hàng, thực hiện 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin và có cấu trúc.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học dành cho các nhân viên tiếp thị bán hàng, những cá nhân muốn phát triển trong lãnh vực bán hàng nhưng chưa qua các lớp đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Thời Lượng

6 đến 10 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Bán Hàng


- Sự nghiệp của người bán hàng
- Tâm lý bán hàng: Tại sao người ta mua
- Truyền đạt để xây dựng quan hệ
- Kiến thức của người bán hàng
- Dự báo khách hàng tiềm năng
- Chuẩn bị cho cuộc gặp để bán hàng (Pre-approach)
- Chọn lựa cẩn thận phương pháp trình bày để sử dụng
- Bắt đầu việc trình bày một cách chiến lược
- Các yếu tố của việc trình bày bán hàng
- Giải quyết với những chống đối của khách hàng
- Kết thúc
- Trở thành người bán hàng giỏi hơn

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản