Kỹ Năng Lãnh Đạo

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo

Lãnh đạo là một hoạt động đã xuất hiện từ khi xã hội loài người hình thành và là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của xã hội loài người, các tổ chức. Vì thế nó luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa, với sự bùng nổ tri thức, môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội có sự thay đổi rất nhanh chóng hiện nay lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Trong điều kiện một xã hội đầy biến động sự lãnh đạo đang đối mặt với những cơ hội to lớn cũng như những thách thức vô cùng to lớn với sự tồn tại và phát triển của các cộng đồng và các tổ chức. Để khai thác tốt những cơ hội và xử lý thỏa đáng những thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng, các tổ chức đòi hỏi những năng lực lãnh đạo mạnh mẽ đầy thuyết phục. Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:
- Thảo luận về Quyền lực & những cơ sở quyền lực
- Phát triển các chiến lược ảnh hưởng
- Xác định phong cách lãnh đạo và những điểm mạnh yếu trong phong cách lãnh đạo của bản thân
- Hiểu biết các thuyết lãnh đạo theo tình huống
- Thảo luận về lãnh đạo hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh hiện đại
- Phát triển tầm nhìn, truyền tầm nhìn đến người dưới quyền, tạo cho họ nguồn cảm hứng, qua đó đạt đến sự kính trọng và tin tưởng của người dưới quyền.

Đối Tượng Tham Gia

Nhân viên giám sát, quản lý, giám đốc, các nhà quản trị cấp cao và bất cứ ai đang chuẩn bị đảm nhận những trọng trách này.

Thời Lượng

10 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo


- Quyền lực và những cơ sở của quyền lực (Power and Sources of Powers)
- Quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược ảnh hưởng (Power and politics, Influencing strategies)
- Phong cách lãnh đạo (Leadership Styles)
- Lãnh đạo theo tình huống (Situational Leadership)
- Lãnh đạo mới về chất (Charismatic & Transformational Leadership): Visioning, Energizing, and Enabling Skills
- Lãnh đạo thích ứng (adaptive leadership)

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản