Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

,

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Thời Gian

Hãy tham gia khóa học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:
- Hiểu được vai trò và quy trình của công tác quản trị thời gian
- Biết được các nguyên tắc cốt lõi và quan trọng trong việc quản trị thời gian hiệu quả
- Nắm được quy trình và phương pháp quản trị thời gian trong công việc
- Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, kỹ thuật quản trị thời gian để tối ưu hóa hiệu quả trong công việc

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Thời Lượng

Khóa đào tạo bao gồm 8 tiết, 4 tiết/buổi (giải lao giữa giờ 15 phút). Sáng: 8h30 – 12h, chiều: 13h30 – 17h. Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Thời Gian


- Tại sao phải quản trị thời gian
+ Liệu thời gian có là “kim cương, vàng, bạc”?
+ Bạn đang “làm chủ” thời gian hay đang là “nô lệ”?
+ Bạn làm gì với thời gian một ngày 24 tiếng
+ Tại sao phải quản trị thời gian
- Năm nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian
+ Nguyên tắc 1: Hữu hạn - không thể thay đổi
+ Nguyên tắc 2: Bắt đầu
+ Nguyên tắc 3: Ưu tiên
+ Nguyên tắc 4: Tối ưu hóa
+ Nguyên tắc 5: Kẻ đánh cắp
- Quy trình & Phương pháp quản trị thời gian hiệu quả
+ Quy trình quản trị thời gian
+ Phương pháp quản trị thời gian hiệu quả: Xác lập mục tiêu (S.M.A.R.T) và quản trị theo mục tiêu (M.B.O), xác định và phân tích các nguồn lực, phương pháp lên kế hoạch năm, quý, tháng và tuần, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả, mẫu biểu vận dụng vào thực tế, góc phần tư thứ I: Quan trọng và khẩn cấp, góc phần tư thứ II: Quan trọng và không khẩn cấp, góc phần tư thứ III: Không quan trọng và khẩn cấp, góc phần tư thứ IV: Không quan trọng và không khẩn cấp
- Các công cụ & kỹ thuật quản trị thời gian nhằm đạt hiệu quả tối ưu
+ Ma trận quản lý thời gian:
+ Phương pháp Pareto (nguyên tắc 80/20) trong quản trị thời gian
+ Các công cụ hỗ trợ và các phần mềm tiện ích phổ biến


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản