Kỹ Năng Đàm Phán, Thương Lượng

,

Giới Thiệu Khóa Học Đàm Phán, Thương Lượng

Hãy tham gia khóa học Kỹ Năng Đàm Phán, Thương Lượng bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:
- Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh
- Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao
- Nắm bắt được các qui trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu
- Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán
- Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Đàm Phán, Thương Lượng

Thời Lượng

Khóa đào tạo bao gồm 16 tiết, 4 tiết/buổi (giải lao giữa giờ 15 phút). Sáng: 8h30 – 12h, chiều: 13h30 – 17h. Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần

Nội Dung Khóa Học Đàm Phán, Thương Lượng


- Vai trò và các hình thức đàm phán thương lượng
+ Vai trò của đàm phán thương lượng trong cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội, trong công việc, sự nghiệp nói chung và trong kinh doanh nói riêng
+ Các hình thức đàm phán thương lượng: Thương lượng phân bổ, thương lượng kết hợp, thương lượng nhiều giai đoạn và nhiều bên tham gia, giả thuyết kết quả tối ưu trong đàm phán thương lượng, xác định cơ hội tạo giá trị trong đàm phán thương lượng, xác định BATNA, giá trị tương đồng trong đàm phán thương lượng, xác định quyền hạn, văn hóa, mục tiêu và các cách thức thực hiện trong đàm phán thương lượng
+ Phương thức sáng tạo và ý tưởng sáng tạo trong đàm phán thương lượng
- Qui trình và chiến thuật trong đàm phán thương lượng
+ Quy trình và phương pháp thực hiện:
+ Các chiến thuật trên bàn đàm phán thương lượng và những vấn đề phổ quát về chiến thuật thương lượng đàm phán
- Những yếu tố rào cản ảnh hưởng đến đàm phán thương lượng và phương thức tháo gỡ
+ Gặp đối phương cố chấp
+ Khoảng trống thông tin và tình thế khó xử
+ Thiếu tin tưởng giữa các bên đối tác
+ Khác biệt về văn hóa
+ Nhận thức thiên lệch
+ Mong đợi phi lý
+ Tự tin quá mức hoặc rơi vào tình huống không thể kiểm soát cảm xúc,...
- Những lưu ý quan trọng không thể thiếu trong đàm phán thương lượng
+ Mối quan hệ, các giá trị và tầm quan trọng trong đàm phán thương lượng
+ Kiểm soát cảm xúc và những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực trong đàm phán thương lượng
+ Giao tế và hành xử trong đàm phán thương lượng
+ Những trở ngại và thuận lợi trong đàm phán thương lượng qua trung gian
+ Sức mạnh tập thể trong đàm phán thương lượng


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản