Phương Pháp Tư Duy & Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

,

Giới Thiệu Khóa Học Tư Duy & Giải Quyết Vấn Đề

Hãy tham gia khóa học Phương Pháp Tư Duy & Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:
- Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
- Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học
- Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả
- Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
- Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Phương Pháp Tư Duy & Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Thời Lượng

Khóa đào tạo bao gồm 8 tiết, 4 tiết/buổi (giải lao giữa giờ 15 phút). Sáng: 8h30 – 12h, chiều: 13h30 – 17h. Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần

Nội Dung Khóa Học Tư Duy & Giải Quyết Vấn Đề


- Năng lực tư duy
+ Tư duy tổng hợp
+ Tư duy phân tích
+ Tư duy logic
+ Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn
- Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới
+ Kỹ thuật “Vận não công” (Brain-storming): Nguyên lý của Brain-storming, triển khai vận hành Brain-storming, nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy, triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy, nguyên lý của Bản đồ tư duy, triển khai vận hành Bản đồ tư duy, kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề, kỹ thuật nhận diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự, kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn, vận não công (Brainstorming), những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả, kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ, vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone), 5WHY + 2H, những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý, kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng giải pháp, năng lực tư duy xây dựng các giải pháp, tư duy đột phá trong xây dựng giải pháp, tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi, nguyên tắc quan trọng trong lựa chọn giải pháp hiệu quả, cách thức thực thi giải pháp tối ưu và những lưu ý
+ Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats)
+ Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)
- Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định
+ Xác định vấn đề
+ Phân tích và truy tìm nguyên nhân
+ Xây dựng giải pháp
+ Lựa chọn & thực thi giải pháp
- Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo
+ Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;
+ Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa;
+ Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản