Tối Ưu Hóa Năng Lực Bản Thân

,

Giới Thiệu Khóa Học Tối Ưu Hóa Năng Lực Bản Thân

Có thể chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình chính là chìa khóa dẫn đến cánh cửa của thành công và hạnh phúc. Nhưng trước khi tìm hiểu bạn cần gì trong tương lai, hãy suy ngẫm về một câu hỏi lớn hơn: “Bạn là ai?”. Thật ra, không có câu trả lời khuôn mẫu chung nào cho câu hỏi này. Mỗi người sẽ tự tìm ra một “đáp án” phù hợp với chính bản thân mình. Và điều đó sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều với sự hỗ trợ nhiệt tình của các giảng viên khóa học “Tối ưu hóa năng lực bản thân”. Khóa học “Tối Ưu Hóa Năng Lực Bản Thân” là một buổi học về các công cụ tâm lý hữu hiệu giúp đẩy nhanh quá trình định dạng bản thân. Nhưng trên hết, đây là một buổi chia sẻ về kinh nghiệm thực tế giữa các thế hệ, đồng thời là một cơ hội các bạn được trải lòng, mở rộng mối quan hệ và nhận về nhiều hơn những bài học ý nghĩa trong cuộc sống.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng mềm

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Tối Ưu Hóa Năng Lực Bản Thân

Nội Dung Khóa Học Tối Ưu Hóa Năng Lực Bản Thân


- Học phần 1:
+ Hiểu rõ bản thân và tối đa hóa ưu điểm.
+ Cân bằng giữa cuộc sống và công việc
+ Xây dựng hiệu quả các mối quan hệ
+ Quản lí thời gian
- Học phần 2:
+ Quản lí sự thay đổi
+ Công thức kì diệu trong giao tiếp
+ Kỹ năng làm việc nhóm
+ Kỹ năng thuyết phục


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản