Kỹ Thuật Bảo Trì Hệ Thống Vi Xử Lý

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh

91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Bảo Trì Hệ Thống Vi Xử Lý

Môn học “Kỹ Thuật Bảo Trì Hệ Thống Vi Xử Lý” cung cấp các kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính, thành phần và cấu trúc của bộ vi xử lý; Các thiết bị xuất nhập thông dụng. Các tập lệnh và sự vận hành của bộ vi xử lý; Bus truyền thông; Các loại bộ nhớ, thiết bị nhớ, ngôn ngữ máy tính cấp thấp và cấp cao. Đồng thời, giới thiệu phương thức giao tiếp giữa người và máy tính; phương thức kết nối giữa bộ vi xử lý và thiết bị xuất nhập; Hướng dẫn bảo trì, giám sát, chẩn đoán và lập tài liệu hệ thống vi xử lý, hệ thống máy tính.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ quản lý, kỹ thuật, các kỹ thuật viên, công nhân làm việc có liên quan đến những hệ thống Điện và tất cả những người quan tâm.

Thời Lượng

40 tiết

Nội Dung Khóa Học Bảo Trì Hệ Thống Vi Xử Lý


- Nhập môn máy tính.
- Thiết bị nhập/ xuất.
- Vận hành máy tính.
- Bảo trì và xử lý sự cố các hệ thống máy tính.

Viện Năng Suất Và Bảo Trì - Cty CP Năng Suất Xanh
91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: (08) 39484494
Website: http://nangsuatxanh.vn - Email: info@nangsuatxanh.vn
Viện Năng suất và Bảo trì (Công ty cố phần Năng Suất Xanh) chuyên tổ chức các khóa đào tạo về Bảo trì, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường. Mục đích: Đào tạo với phương pháp “Học để ứng dụng” những công cụ, phương pháp, kỹ thuật Năng Suất – Chất Lượng – Tinh Gọn – Bảo Trì giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng thiết bị. Nội dung: Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Sản xuất tinh gọn, Quản lý bảo trì, Kỹ thuật bảo trì, Quản lý bảo trì bằng máy tính và những công cụ quản trị tiên tiến khác. Lớp học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu. - Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học lớn. Hơn 200 doanh nghiệp đã tham gia các khóa đào tạo của Viện.
Đồng bộ tài khoản