Kỹ Thuật Dầu Khí

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Dầu Khí

Chương trình đào tạo kỹ sư dầu khí là đào tạo kỹ sư có trách nhiệm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với công việc và có khả năng:
- Nắm bắt được những kiến thức và yêu cầu cơ bản của một trí thức trẻ trong cộng đồng xã hội và những kiến thức của một kỹ sư dầu khí.
- Tư duy và tiếp cận các vấn đề của ngành dầu khí, khả năng tự nghiên cứu tiếp thu những kiến thức chuyên môn.
- Tổ chức và quản lý.
- Phân tích, thiết kế, nghiên cứu và xử lý các vấn đề thuộc kỹ thuật dầu khí như: Địa chất dầu khí, Tìm kiếm-thăm dò dầu khí; Kỹ thuật khoan - khai thác và công nghệ dầu khí.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành Kỹ Thuật Dầu Khí.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Dầu Khí


- Các kiến thức về khoa học tự nhiên như toán, lý, hoá, xác suất thống kê; cũng như các kiến thức cơ bản về khoa học trái đất và các quá trình địa chất. Các kiến thức tổng quan về dầu khí.
- Các kỹ năng trong tìm kiếm thăm dò, thao tác xử lý và thực hành các công tác thí nghiệm, khoan khai thác tại hiện trường, các kỹ năng đo vẽ bản đồ, phân tích-đánh giá tầng chứa, tính trữ lượng dầu khí.
- Có khả năng thiết kế một hệ thống hay một thành phần của hệ thống hay một qui trình công nghệ trong kỹ thuật khoan - khai thác và công nghệ dầu khí.
- Kỹ năng kết hợp hoạt động với các chuyên gia trong các ngành liên quan như địa kỹ thuật, địa chất môi trường, địa vật lý, địa chất khoáng sản.
- Có năng lực phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý mỏ, kỹ thuật khoan - khai thác và công nghệ dầu khí.
- Sự hiểu biết về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.
- Hiểu biết về giá trị của việc học, thừa nhận về nhu cầu học tập là suốt đời và khả năng của bản thân trong việc tham gia vào việc học tập, nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn.
- Thường xuyên cập nhật thông tin về những vấn đề đang nảy sinh, những vấn đề xã hội có liên quan đến hoạt động dầu khí.
- Khả năng sử dụng các kỹ thuật công nghệ, các công cụ hiện đại cần thiết trong thực tế vào trong ngành nghề. Có kỹ năng lập trình trong kỹ thuật dầu khí. Khả năng tận dụng internet trong việc trao đổi thông tin và tài liệu. Biết sử dụng các phần mềm chuyên môn như Petrel, Pipesim, Hysys, Eclipse, Geostatistics.

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản