Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

Giới Thiệu Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

- Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2):41.23 ha
- Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
+ Nơi làm việc:12.433
+ Nơi học (phòng học: 23.826, hội trường: 2.245, PTN: 16.344, xưởng: 6.722, thư viện: ):49.137
+ Nơi vui chơi giải trí:12.440
- Diện tích phòng học (tính bằng m2)
+ Tổng diện tích phòng học (gồm Hội trường):26.071
+ Bình quân diện tích phòng học trên 1 SV chính quy (khoảng 17.000):1,53
+ Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường, cuốn 61.264
+ Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường (cuốn) 52.909
- Tổng số máy tính của trường:3.200
+ Phục vụ văn phòng 500
+ Dùng cho sinh viên học tập2.700
+ Bình quân số máy tính dành cho học tập trên 1 sinh viên chính quy (khoảng 17.000): 0.16

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt - P.14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Tổng đài điện thoại : (84-8) 38.647.256
Fax: (84-8) 38.653.823
Website: http://www.hcmut.edu.vn

Đồng bộ tài khoản