Công Nghệ Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Vật Liệu Xây Dựng

Chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu Xây dựng dành cho những sinh viên có sở thích và đam mê về nghiên cứu chế tạo, quản lý kỹ thuật và công nghệ sản xuất các sản phẩm Vật liệu Xây dựng phục vụ cho công nghiệp xây dựng công trình dân dụng công nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành nói trên.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Vật Liệu Xây Dựng


- Chương trình của ngành Vật liệu Xây dựng sẽ đào tạo ra kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Vật liệu xây dựng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.\
- Điểm mạnh và khác biệt của chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu Xây dựng tại Trường Đại học Bách khoa là luôn cập nhật với thực tiễn sản xuất của công nghiệp sản xuất VLXD và với những chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực Châu Á. Đặc điểm này hình thành dựa trên cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm đầy đủ cùa phòng thí nghiệm VLXD và đội ngũ giảng viên có trình độ; học hàm; học vị cao tốt nghiệp từ nhiều nước trên thế giới.
- Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Xây dựng, Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng sẽ có được:
+ Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật.
+ Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như phân tích và giải thích các hiện tượng vật lý và hóa học của ngành VLXD. Khả năng độc lập nghiên cứu cũng như tham gia vào các nhóm nghiên cứu phục vụ dự án.

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản