Kỹ Thuật Thiết Kế

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Thiết Kế

Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế có thể làm việc ở những vị trí khác nhau trong các tổ chức như nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn hoặc làm việc trong doanh nghiệp liên quan ngành cơ khí, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm cơ khí, bộ phận nghiên cứu phát triển ở các công ty, xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn thiết kế.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành nói trên.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Thiết Kế


- Kỹ sư cơ khí tốt nghiệp từ chuyên ngành Kỹ thuật Thiết kế có năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật, công nghệ, lắp đặt, vận hành trong các hệ thống sản xuất của ngành cơ khí, trong các bộ phận nghiên cứu phát triển ở các doanh nghiệp và các công ty tư vấn thiết kế. Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế có đầy đủ kiến thức cơ sở ngành cơ khí, có đầy đủ các kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có năng lực tự học và học tập suốt đời.
- Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Cơ khí – Kỹ thuật chế tạo sẽ có được:
+ Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật.
+ Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm cũng như khả năng phân tích và giải thích dữ liệu.
+ Thiết kế và phát triển sản phẩm, máy móc, thiết bị.
+ Khả năng phối hợp tối ưu khi đồng thời làm việc trong nhiều nhóm khác nhau.
+ Khả năng điều hành các hệ thống sản xuất công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và bảo trì.
+ Sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp.
+ Sự hiểu biết về những vấn đề đương đại.

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản