Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ có cơ hội nghề nghiệp trong các nhóm công việc sau:
- Phát triển kinh doanh: nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, quan hệ cộng đồng, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới…
- Quản lý tài chính kế toán: theo dõi và quản lý các hoạt động tài chính kế toán của công ty.
- Phân tích đầu tư: lập và phân tích dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, xử lý số liệu chứng khoán.
- Quản trị hành chính và nhân sự, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:
+ Lập kế hoạch kinh doanh
+ Lập kế hoạch tiếp thị;
+ Lập và phân tích dự án;
+ Nghiên cứu thị trường.
- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ có khả năng:
+ Phát triển nghề nghiệp trong các doanh nghiệp kinh doanh, thương mại, dịch vụ
+ Giải quyết các bài toán doanh thu, thị phần, tìm kiếm nguồn lực.
+ Đảm nhiệm các công việc chuyên môn như: Lập kế hoạch kinh doanh; Lập kế hoạch tiếp thị; Lập và phân tích dự án; Nghiên cứu thị trường; đầu tư tài chính, v.v…
+ Hợp tác tốt với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng.

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản