Thạc Sỹ Quản Lý Công Nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Lý Công Nghiệp

Chương trình MBA được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng tổng quát cho những nhà quản lý hiện tại hoặc tương lai. Các môn học không những giúp trang bị những kiến thức và công cụ theo cách tiếp cận định lượng để xử lý những công việc của nhà quản lý như quản lý các nguồn lực, quản lý các quá trình, quản lý khách hàng và thị trường; mà còn giúp trang bị cho học viên cách phân tích và tư duy nhằm hoạch định và triển khai có hiệu quả các kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh năng động có tính toàn cầu ngày nay.

Đối Tượng Tham Gia

- Đối tượng không cần học chuyển đổi: Tốt nghiệp Đại Học chính quy khối ngành Kinh tế và quản lý, có kinh nghiệm công tác 2 năm
- Đối tượng phải học chuyển đổi: Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành khác.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Lý Công Nghiệp


- Tổng số tín chỉ yêu cầu củ chương trình cao học QTKD là TC ( Không kể môn Anh văn có yêu cầu riêng)
- Với chương trình đào tạo theo phương thức giảng dạy môn học kết hợp với luận văn hoặc khóa luận, các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có:
- Hiểu biết và có khả năng tự cập nhật về môi trường kinh doanh-quản lý bên ngoài, bên trong doanh nghiệp và về các động thái của chúng.
- Khả năng nhận thức, phân tích và chẩn đoán các vấn đề về quản lý ở cấp độ chiến lược cũng như các chức năng hoạt động của doanh nghiệp.
- Khả năng giải quyết vấn đề theo các nguyên lý, quy trình chuyên môn và các chuẩn mực đạo đức xã hội.
- Khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin hoặc nghiên cứu để giải quyết các nhu cầu thông tin trong quá trình phân tích và ra quyết định quản lý.
- Có trình độ Anh ngữ cơ bản để có thể giao tiếp và tìm hiểu các vấn đề chuyên môn bằng các tài liệu tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh đầu ra (khi tốt nghiệp thạc sĩ) theo quy định như sau: TOEIC 550; TOEFL ITP 450, iBT 45; IELTS 5.0

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản