Ngành Kiến Trúc

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc

Sinh viên tốt nghiệp từ Ngành Kiến trúc được dự kiến ​​sẽ có:
- Kiến thức chi tiết về kiến trúc;
- Nền tảng kỹ thuật mang tính khả thi cho việc thiết kế các tòa nhà,
- Quan điểm toàn diện và phương pháp tiếp cận đến các khía cạnh cộng đồng địa phương, văn hóa và lịch sử cho việc thiết kế các tòa nhà và các thành phố;
- Khả năng thực hành để tham gia xây dựng các công nghệ và các hệ thống công trình bền vững, và
- Khả năng thiết kế được hình thành trong mối quan tâm về các tính chất liên ngành và trong quá trình tự học mạnh mẽ.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành Kiến Trúc .

Thời Lượng

5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc


Ngành Kiến trúc dành cho các sinh viên có năng khiếu hội họa và có sở thích liên quan kiến trúc, nội thất công trình, xây dựng quy hoạch thành phố. Chương trình học bao gồm 179 tín chỉ, sinh viên học trong 5 năm và học các kiến thức sau:
- Kiến thức đại cương : 34 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 18%
- Kiến thức kỹ thuật xây dựng : 21 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 12%
- Kiến thức kiến trúc : 52 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 29%
- Đồ án thiết kế kiến trúc : 72 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 41%

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản