Quản Lý Công Nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công Nghiệp

Mục tiêu của Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Công nghiệp là nhằm cung ứng cho xã hội:
- Các công dân đủ tri thức để lao động trí óc, có ý thức đạo đức và trách nhiệm xã hội
- Nhân lực làm việc trong các tổ chức sản xuất, dịch vụ, thương mại
- Các nhà quản lý đáp ứng được nhu cầu của tổ chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế
- Các nghiên cứu viên và học viên tiếp tục học các bậc học cao hơn

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành Quản Lý Công Nghiệp.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công Nghiệp


- Chuyên ngành Quản lý công nghiệp: Lập kế hoạch sản xuất; Cải tiến chuỗi cung ứng; Dự báo và hoạch định nhu cầu vật tư; Kiểm soát và cải tiến chất lượng; Đánh giá trình độ công nghệ.
- Biết sử dụng kiến thức chuyên môn để xác định và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề quản lý, ứng dụng các công cụ chuyên môn như phần mềm, công cụ thống kê, điều độ, lập dự án, v.v...
- Tự tin thuyết trình các nội dung chuyên môn hoặc trong quản lý trước đông người. Viết báo cáo và đơn từ hợp chuẩn mực, đủ thông tin cho người ra quyết định.
- Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.
- Có khả năng thực hiện ít nhất một trong các công việc sau: Lập kế hoạch sản xuất; Cải tiến chuỗi cung ứng; Dự báo và hoạch định nhu cầu vật tư; Kiểm soát và cải tiến chất lượng; Đánh giá trình độ công nghệ, v.v…
- Hiểu biết về một kỹ thuật - công nghệ, hợp tác được với các kỹ sư và bộ phận kỹ thuật. Biết sử dụng kỹ thuật, cơ sở định lượng, kỹ năng và công cụ đương đại trong công việc chuyên môn.
- Tự nhận thức nhu cầu cập nhật kiến thức, có khả năng tìm kiếm thông tin và tiếp tục tự học để đáp ứng nhu cầu (Ý thức tự học suốt đời).

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản