Kỹ Thuật Tàu Thủy

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Tàu Thủy

Chương trình đào tạo những kỹ sư có:
- kỹ năng thiết kế, tính toán các hệ thống hoặc toàn bộ một tàu thủy
- có trình độ tin học và kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích và phần mềm chuyên ngành phục vụ thiết kế tàu thuỷ và đường ống
- có kỹ năng phân tích được chi phí sản xuất của sản phẩm thiết kế
- có kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ thuật; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành
- có kỹ năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống liên quan đến chuyên ngành tàu thuỷ.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành Kỹ Thuật Tàu Thủy.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Tàu Thủy


- Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tàu thủy: tính toán thiết kế tàu thủy, qui phạm đóng tàu, kỹ thuật đóng tàu thủy, tổ chức sản xuất trong đóng mới, sửa chữa các phương tiện thuỷ và công trình ngoài khơi.
- Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy sẽ có được:
+ Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật;
+ Khả năng nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tính toán, thực nghiệm, phân tích và đánh giá dữ liệu trong tính toán bền, ổn định, sức cản…của tàu thùy và công trình nổi phục vụ công tác thiết kế và thi công đóng mới;
+ Kiến thức về tính toán thiết kế và công nghệ, quen thuộc các trang bị thích hợp cho tàu thủy, qui phạm trong đóng tàu, kỹ thuật đóng tàu và tổ chức sản xuất trong đóng mới và sửa chữa tàu đáp ứng nhu cầu kinh tế, đảm bảo sức khỏe, an toàn, bảo vệ môi trường;
+ Sự độc lập trong việc ra quyết định và được đào tạo làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm, cộng tác trong các nhóm đa lĩnh vực.

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản