Kỹ Thuật Ô Tô

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Ô Tô

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Chương trình đào tạo tiên tiến, kết hợp chọn lọc chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước phát triển, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hòa nhập với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã thi đỗ hệ Đại học của trường theo học chuyên ngành Kỹ Thuật Ô Tô .

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Ô Tô


- Chương trình sẽ đào tạo thành những kỹ sư có đầy đủ năng lực tính toán, thiết kế; kỹ năng kỹ thuật; kiến thức thuộc lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến các hệ thống trên ô tô và công nghiệp sản xuất & lắp ráp ôtô.
- Đào tạo theo định hướng nghiên cứu, tính toán và thiết kế mô phỏng, giúp sinh viên có đủ năng lực và kỹ năng khai thác và ứng dụng các thiết bị thí nghiệm và phần mềm tiên tiến thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Đây là đặc điểm quan trọng giúp kỹ sư thuộc chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô được đào tạo tại Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM có nhiều thuận lợi để có thể học tập, nghiên cứu Sau Đại học trong và ngoài nước.

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản