Cơ Kỹ Thuật

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cơ Kỹ Thuật

Các kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ được các nhà tuyển dụng quan tâm và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc về mô phỏng các bài toán thuộc lĩnh vực cơ học trong kỹ thuật, lập trình điều khiển máy bằng chương trình số, thiết kế hệ thống kỹ thuật nhà máy, lĩnh vực dầu khí, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật giao thông.

Đối Tượng Tham Gia

Ngành Cơ kỹ thuật dành cho sinh viên quan tâm đến lĩnh vực tính toán mô phỏng, đo lường, điều khiển các kết cấu cơ học bằng cách lập trình hoặc sử dụng các chương trình ứng dụng máy tính, kết hợp thực nghiệm và chế tạo máy điều khiển chương trình số.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cơ Kỹ Thuật


- Chương trình bao gồm các môn cốt lõi về cơ học kỹ thuật và nhiều môn học về toán học, kỹ thuật lập trình, thiết kế kỹ thuật, xử lý số liệu, điều khiển tự động và các môn lựa chọn về kinh tế – thương mại, xã hội nhân văn, môi trường và con người.
- Chương trình sẽ đào tạo thành những kỹ sư có tay nghề cao, có thể tính toán mô phỏng và lập trình điều khiển các hệ thống kỹ thuật và máy trong công nghiệp và khoa học ứng dụng.

Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM - BK
268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (84-8)38647256
Website: http://www.hcmut.edu.vn -
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông nam Á, đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cũng như khu vực phía Nam. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc thông tin và ứng dụng công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực, chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp thuộc khu vực phía Nam.
Đồng bộ tài khoản