Lập Trình Java Căn Bản Cho Các Nhà Phát Triển Ứng Dụng Android

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC

Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Java

Khóa học được xây dựng dành cho những người muốn bắt đầu tìm hiểu về lập trình và phát triển ứng dụng trên nền Android dành cho các thiết bị cầm tay thông minh. Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng, tổng thế và cần thiết về lập trình Java để bắt đầu xây dựng phát triển ứng dụng trên nền Android, giúp học viên hiểu và nắm được cách thức lập trình ứng dụng sử dụng các nền tảng phát triển phần mềm riêng biệt của Android và Java nói chung như java Servlets, Java Beans, JBoss, J2EE. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được trang bị các kiến thức nền tảng tốt nhất về lập trình Java và các kỹ năng căn bản về thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng trên Android và chuẩn bị cho khóa học nâng cao về thiết kế và phát triển phần mềm trên nền Android.

Đối Tượng Tham Gia

- Các bạn sinh viên khóa ngành CNTT các trường cao đẳng, đại muốn tìm hiểu và xây dựng ứng dụng trên nền Android
- Các chuyên viên, kỹ sư CNTT phát triển phần mềm trong các tổ chức doanh nghiệp

Thời Lượng

2 tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Java


- Tổng quan về ngôn ngữ lập trình
+ Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ thông dịch và biên dịch (Inerpreted và Compiled)
+ Thủ tục, khai báo và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
- Xây dựng khối và sự liên hệ với với cú pháp Java
+ Các kiểu dữ liệu
+ Thủ tục và hàm
+ Truyền tham số cho hàm bằng tham chiếu hay giá trị
+ Trình tự (Sequence)
+ Lựa chọn điều kiện (IF…ELSE, SWITCH)
+ Vòng lặp (WHILE AND DO, WHILE LOOPS, FOR LOOPS)
- Lập trình hướng đối tượng
+ Lớp và đối tượng
+ Tạo lớp và các phương thức gọi lớp
+ Vấn đề thừa kế
+ Các hình thái của lớp
+ Cách tiếp cận lớp - private, public và protected
+ Các trạng thái
+ Tương tác đối tượng
- Môi trường phát triển tích hợp (The Eclipse Java IDE)
+ Tạo các đối tương Java
+ Chỉnh sửa và biên dịch mã Java
+ Chạy ứng dụng
+ Các tập tin JAR (Java Archive)
+ Tính quan trọng của kiểm thử
+ Kiểm soát phiên bản
- Các kiểu dữ liệu cơ bản
+ Các kiểu numeric (character, integer, floating point number)
+ Mảng
+ Tham chiếu
- Đầu vào, đầu ra
+ Đầu vào bàn phím
+ Đẩy ra màn hình
- Java Classes
+ Các lớp ứng dụng Java
+ Sử dụng các lớp Java bên trong ứng dụng
+ Các biến tạm
+ Tạo và sử dụng các lớp tạm
+ Lớp chuỗi ký tự
+ Phương pháp quá tải
+ Mảng
- Giới thiệu căn bản về UML
+ Giới thiệu về UML
+ Các sơ đồ lớp
+ Sơ đồ tương tác
+ Sơ đồ trình tự
+ Sơ đồ case
- Các lớp nâng cao và lập trình
+ Lớp con và thừa kế
+ Phương pháp ghi đè
+ Phương pháp static
+ Phương pháp final
+ Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
+ Đúc
+ Xây dựng superclass
+ Phương thức trìu tượng và giao diện
+ Các đơn vị đóng gió và biên dịch
+ Các điều chỉnh truy nhập
+ Inner Class
+ Phạm vi và xác định phạm vi
- Giới thiệu các kiểu tập hợp - Collection
+ Các khái niệm cơ bản
+ Tạo và sử dụng kiểu tập hợp
+ Các kiểu tập hợp khác nhau (arrays, lists, sets, maps)
- Giới thiệu các kiểu tập hợp - Collection
+ Khái niệm về threads
+ Sự khác biệt giữa Java threads và Operating system threads
+ Tạo và sử dụng threads
+ Giao tiếp giữa các threads
+ Đồng bộ threads
- Căn bản về lập trình giao diện GUI
+ Lập trình hướng sự kiện
+ Các thành phần giao diện người dùng
+ Button (radio, check, popup), dialogs-modal and non modal, canvases, menus
+ Layout
+ Mô tả giao diện người dùng bằng XML trong Android
+ Giới thiệu về Java Swing GUI API
+ So sánh giữa Android GUI API và Java GUI API
- Làm bài tập cuối khóa và đánh giá
+ Chia các nhóm làm bài tập lớn
+ Trình bầy bài tập nhóm
+ Đánh giá bài tập nhóm và đánh giá cuối khóa

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC
Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84435626000
Website: http://itc.fis.com.vn - Email: FITC@fpt.com.vn
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Quốc tế FPT (FITC) là đơn vị trực thuộc Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS CORP) - nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm dẫn đầu Việt Nam, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ERP. Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT mong muốn liên tục giữ vững vị trí Nhà tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu Việt Nam, vươn lên sánh vai cùng các tên tuổi lớn trên thế giới, mang lại cho mỗi thành viên của mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, mang lại thành công chung cho khách hàng, đối tác và đóng góp cho cộng đồng”.
Đồng bộ tài khoản