Quản Trị Hệ Điều Hành Máy Chủ Windows Server 2008

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC

Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Windows Server 2008

Khóa học MCSA trên nền tảng Windows Server 2008 (MCSA: Windows Server 2008) cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai, cài đặt, cấu hình, quản trị hệ điều hành Windows Server 2008 một cách thành thục bao gồm 3 phần kỹ năng: Quản trị Windows Server 2008. Cấu hình hạ tầng và dịch vụ mạng trên Windows Server 2008. Cấu hình Windows Server 2008 Active Directory. Cài đặt và cấu hình thông số của Windows Server 2008. Quản trị người dùng, tài nguyên, lưu trữ, chia sẻ, sao lưu, phục hổi…trong Windows Server 2008. Cài đặt, cấu hình và triển khai các dịch vụ hạ tầng mạng DHCP, DNS, IIS Web Service, Remote Access, Remote Admin… trong Windows Server 2008. Triển khai, cấu hình và quản trị Active Directory trên Windows Server 2008. Theo dõi và khác phục sự cố đối với Windows Server 2008. Chuẩn bị tốt nhất cho việc thi lấy chứng chỉ MCSA: Windows Server 2008. Các sinh viên khói ngành CNTT muốn làm việc trong lĩnh vực hệ thống trên nền tảng Microsoft. Các cán bộ, chuyên viên quản trị hệ thống trong các tổ chức doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc với Windows Server 2008, quản trị, triển khai, khắc phục sự cố Windows Server 2008 trong các tổ chức doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Có kiến thức cơ bản về máy tính và thiết bị ngoại vi
- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm cơ bản
- Đọc hiểu các tài liệu tham khảo bằng Tiếng Anh

Thời Lượng

4 tháng

Nội Dung Khóa Học Windows Server 2008


- Windows Server 2008, Server Administrator
+ Planning Server Deployment and Upgrade
+ Planning Server Management and Delegated Administration
+ Planning Network Addressing and Name Resolution
+ Planning and Provisioning Active Directory Domain Services
+ Planning Group Policy Strategy
+ Planning and Provisioning Application Servers
+ Planning File and Print Services
+ Planning Network Access
+ Planning Update Deployment
+ Planning High Availability
+ Planning Performance and Event Monitoring
+ Enterprise Backup and Recovery
+ Lab 1: plan, Install, Config Windows Server 2008
- Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring
+ Planning and Configuring IPv4
+ Configuring and Troubleshooting DHCP
+ Configuring and Troubleshooting DNS
+ Configuring and Troubleshooting IPv6 TCP/IP
+ Configuring and Troubleshooting Routing and Remote Access
+ Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role Service
+ Implementing Network Access Protection
+ Increasing Security for Windows Servers
+ Increasing Security for Network Communication
+ Configuring and Troubleshooting Network File and Print Services
+ Optimizing Data Access for Branch Offices
+ Controlling and Monitoring Network Storage
+ Recovering Network Data and Servers
+ Monitoring Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers
+ Lab 2: Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure Services
- Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
+ Implementing Active Directory Domain Services
+ Configuring Domain Name Service for Active Directory Domain Services
+ Configuring Active Directory Objects and Trusts
+ Configuring Active Directory Sites and Replication
+ Creating and Configuring Group Policy
+ Configuring User Environments Using Group Policy
+ Implementing Security Using Group Policy
+ Implementing an Active Directory Domain Services Monitoring Plan
+ Implementing an Active Directory Domain Services Maintenance Plan
+ Troubleshooting Active Directory, DNS, andReplication Issues
+ Troubleshooting Group Policy Issues
+ Implementing an Active Directory Domain Services Infrastructure
+ Lab 3: Windows Server 2008 Active Directory Lab

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC
Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84435626000
Website: http://itc.fis.com.vn - Email: FITC@fpt.com.vn
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Quốc tế FPT (FITC) là đơn vị trực thuộc Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS CORP) - nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm dẫn đầu Việt Nam, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ERP. Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT mong muốn liên tục giữ vững vị trí Nhà tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu Việt Nam, vươn lên sánh vai cùng các tên tuổi lớn trên thế giới, mang lại cho mỗi thành viên của mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, mang lại thành công chung cho khách hàng, đối tác và đóng góp cho cộng đồng”.
Đồng bộ tài khoản