Quản Trị Hệ Thống Microsoft

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC

Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Hệ Thống Microsoft

Khóa học MCITP (Microsoft Certified IT Professional) là khóa học quản trị hệ thống của Microsoft cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc của một quản trị hệ thống chuyên nghiệp trên nền tảng Windows server 2008 bao gồm: Lập kế hoạch, cài đặt, cấu hình, quản trị và khắc phục sự cố hệ thống trong phạm vi rộng và chuẩn bị tốt nhất cho việc thi lấy chứng chỉ MICTP của Microsoft. Mục tiêu khóa học
- Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về các chủ đề, kiến thức, thực hành trong nội dung của các môn thi chứng chỉ MCITP
- Cài đặt, cấu hình, quản trị, duy trì hệ thống Windows 2008 Server
- Phát hiện và khắc phục sự cố hệ thống sử dụng các sản phẩm hệ điều hành của Microsoft
- Các kỹ năng để làm việc trong các tổ chức doanh nghiệp với vai trò quản trị hệ thống, triển khai hệ thống

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ, kỹ sư, chuyên viên tin học, quản trị hệ thống, mạng trong các tổ chức
- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành liên quan đến CNTT, Điện tử
- Các cá nhân muốn tìm hiểu nghiên cứu và là việc về lĩnh vực quản trị hệ thống của Micorsoft

Thời Lượng

132 giờ

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Hệ Thống Microsoft


- Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7
+ Preparing to Install Windows 7
+ Performing a Clean Installation of Windows 7
+ Upgrading and Migrating to Windows 7
+ Performing Image-based Installation of Windows 7
+ Configuring Application Compatibility
+ Lab : Installing and Configuring Windows 7 (Migrating Settings by using Windows Easy Transfer; Configuring a Reference Image of Windows 7; Deploying a Windows 7 Image)
- Configuring Disks and Device Drivers
+ Partitioning Disks in Windows 7
+ Managing Disk Volumes
+ Maintaining Disks in Windows 7
+ Installing and Configuring Device Drivers
+ Lab : Configuring Disks and Device Drivers (Configuring Disks; Configuring Disk Quotas; Updating a Device Driver)
- Configuring File Access and Printers on Windows 7 Client Computers
+ Overview of Authentication and Authorization
+ Managing File Access in Windows 7
+ Managing Shared Folders
+ Configuring File Compression
+ Managing Printing
+ Lab : Configuring File Access and Printers on Windows 7 Client Computers (Creating and Configuring a Shared Folder for All Users; Configuring Shared Access to Files for Specific Users; Creating and Sharing a Printer)
- Configuring Network Connectivity
+ Configuring IPv4 Network Connectivity
+ Configuring IPv6 Network Connectivity
+ Implementing Automatic IP Address Allocation
+ Troubleshooting Network Issues
+ Lab : Configuring Network Connectivity (Configuring IPv4 Addressing; Configuring IPv6 Addressing; Troubleshooting Network Connectivity)
- Configuring Wireless Network Connections
+ Overview of Wireless Networks
+ Configuring a Wireless Network
+ Lab : Configuring Wireless Network Connections (Determining the appropriate configuration for a wireless network; Troubleshooting Wireless Connectivity)
- Securing Windows 7 Desktops
+ Overview of Security Management in Windows 7
+ Securing a Windows 7 Client Computer by Using Local Security Policy Settings
+ Securing Data by Using EFS and BitLocker
+ Configuring Application Restrictions
+ Configuring User Account Control
+ Configuring Windows Firewall
+ Configuring Security Settings in Internet Explorer 8
+ Configuring Windows Defender
+ Lab : Configuring UAC, BitLocker, and AppLocker (Using Action Center; Configuring Local Security Policies; Encrypting Data; Configuring AppLocker)
+ Lab : Configuring Windows Firewall, Internet Explorer 8 Security Settings, and Windows Defender (Configuring Windows Firewall; Configuring Internet Explorer 8 Security; Configuring Windows Defender)
- Optimizing and Maintaining Windows 7 Client Computers
+ Maintaining Performance by Using the Windows 7 Performance Tools
+ Maintaining Reliability by Using the Windows 7 Diagnostic Tools
+ Backing Up and Restoring Data by Using Windows Backup
+ Restoring a Windows 7 System by Using System Restore Points
+ Configuring Windows Update
+ Lab : Optimizing and Maintaining Windows 7 Client Computers (Monitoring System Performance; Backing Up and Restoring Data; Configuring System Restore Points; Configuring Windows Update)
- Configuring Mobile Computing and Remote Access in Windows 7
+ Configuring Mobile Computer and Device Settings
+ Configuring Remote Desktop and Remote Assistance for Remote Access
+ Configuring DirectAccess for Remote Access
+ Configuring BranchCache for Remote Access
+ Lab : Configuring Mobile Computing and Remote Access in Windows 7 (Configuring Power Options; Configuring Remote Desktop; Configuring DirectAccess; Configuring BranchCache)

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC
Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84435626000
Website: http://itc.fis.com.vn - Email: FITC@fpt.com.vn
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Quốc tế FPT (FITC) là đơn vị trực thuộc Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS CORP) - nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm dẫn đầu Việt Nam, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ERP. Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT mong muốn liên tục giữ vững vị trí Nhà tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu Việt Nam, vươn lên sánh vai cùng các tên tuổi lớn trên thế giới, mang lại cho mỗi thành viên của mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, mang lại thành công chung cho khách hàng, đối tác và đóng góp cho cộng đồng”.
Đồng bộ tài khoản