Cấu Hình Và Triển Khai Private Cloud Với Microsoft System Enter

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC

Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Cấu Hình Và Triển Khai Private Cloud Với Microsoft System Enter

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để thiết kế, cài đặt và cấu hình một private cloud, cấu hình hạ tầng ứng dụng và theo dõi hệ thống với Microsoft System Center 2012 và các thành phần liên quan. System Center 2012 là một sản phẩm của Microsoft (một nền tảng quản trị) có thể quản lý môi trường CNTT một cách dễ dàng và hiệu quả bao gồm hạ tầng máy chủ và các thiết bị máy trạm. Với System Center 2012 tổ chức có thể có được một nền tảng linh động cho việc quản lý các trung tâm dữ liệu truyền thống, private cloud, public cloud và các thiết bị máy trạm. Là một nền tảng quản lý hợp nhất duy nhất giúp quản lý đa dạng các tài nguyên vật lý, ứng dụng trong một sản phẩm. System Center 2012 là một giải pháp quản lý trung tâm dữ liệu và đám mây, cung cấp các bộ công cụ để quản lý các ứng dụng và dịch vụ trên public và private cloud. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiêt để:
- Lập kế hoạch đối với private cloud
- Cấu hình và triển khai hạ tầng private cloud
- Mở rộng và duy trì hạ tầng private cloud
- Theo dõi hạ tầng private cloud
- Thực hiện quản lý dịch vụ đối với private cloud
- Cấu hình một private cloud servie catalog
- Tự động và chuẩn hóa private cloud

Đối Tượng Tham Gia

- Khóa học phù hợp với các quản trị hệ thống, quản trị datacenter trong các tổ chức doanh nghiệp
- Các cá nhân đã học xong chương trình MCITP hoặc có kiến thức tương đương muốn làm việc trong lĩnh vực Datacenter và cloud computing

Thời Lượng

36 giờ

Nội Dung Khóa Học Cấu Hình Và Triển Khai Private Cloud Với Microsoft System Enter


- Planning for the Private Cloud
+ Understanding the Private Cloud
+ Requirements for Deploying a Private Cloud
+ Designing the Private Cloud Components
+ Deploying a Private Cloud Infrastructure with System Center 2012
+ Deploying Hyper-V Clustering with Virtual Machine Manager (VMM)
- Configuring and Deploying the Private Cloud Infrastructure
+ Virtual Machine Manager Architecture and Components Overview
+ Installing and Upgrading Virtual Machine Manager
+ Configuring VMM Security and Roles
+ Understanding Host Groups
- Extending and Maintaining the Private Cloud Infrastructure
+ Overview of the PXE and Update Server Roles
+ Deploying Bare-Metal Hyper-V Host Servers
+ Configuring the Update Server Role
+ Creating and Remediating an Update Baseline
- Configuring Virtual Application Delivery
+ Dynamic Application Deployment Overview
+ Web Deployment Packages
+ Server Application Virtualization Overview
+ Configuring Server App-V Components
+ Sequencing and Deploying Virtual Applications
- Creating the Private Cloud Building Blocks
+ Configuring Guest Operating System Profiles
+ Configuring Hardware Profiles
+ Deploying SQL Server Using SQL Server Profiles
+ Configuring Application Profiles for a Deployment
+ Configuring Virtual Machine Templates
+ Configuring Self-Service Portal Users
- Deploying and Accessing the First Business Unit Private Cloud
+ Understanding Private Clouds
+ Installing and Configuring Application Controller
+ Creating and Managing Services and Service Templates
- Monitoring the Private Cloud Infrastructure
+ Operations Manager Architecture and Security
+ Upgrading Operations Manager
+ Configuring Notifications
+ Configuring Management Packs
+ Configuring Integration with System Center 2012
- Extending and Customizing Monitoring of the Private Cloud Infrastructure
+ Configuring a SharePoint Portal
+ Using the Monitoring Templates
+ Understanding Distributed Application Monitoring
- Implementing Service Management for the Private Cloud
+ System Center Service Manager Architecture Overview
+ Upgrading Service Manager
+ Understanding Service Manager Work Items
+ Configuring System Center Service Manager Connectors
+ Configuring Notifications
+ Understanding Incident and Problem Management
- Configuring a Private Cloud Service Catalog
+ What is a Service Catalog?
+ Cloud Service Process Management Pack Overview
+ Configuring Service Request Fulfillment
+ Configuring Service Offerings
+ Service Level Management
- Protecting the Private Cloud Infrastructure
+ Data Protection Manager Architecture and Security
+ Upgrading Data Protection Manager
+ Configuring Data Protection Manager for Protection of the Private Cloud
+ Configuring Application Protection for the Private Cloud
+ Restoring Applications to the Private Cloud
- Automating and Standardizing the Private Cloud
+ System Center Orchestrator Overview
+ Deploying and Configuring Core Components
+ Configuring Integration Packs
+ Creating Runbooks
+ Executing a Runbook from Service Manager

Trung Tâm Đào Tạo Tư Vấn Quốc Tế FPT- FITC
Tầng 2, toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84435626000
Website: http://itc.fis.com.vn - Email: FITC@fpt.com.vn
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Quốc tế FPT (FITC) là đơn vị trực thuộc Công ty hệ thống thông tin FPT (FPT IS CORP) - nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT, phát triển phần mềm dẫn đầu Việt Nam, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ERP. Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT mong muốn liên tục giữ vững vị trí Nhà tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu Việt Nam, vươn lên sánh vai cùng các tên tuổi lớn trên thế giới, mang lại cho mỗi thành viên của mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, mang lại thành công chung cho khách hàng, đối tác và đóng góp cho cộng đồng”.
Đồng bộ tài khoản