Lập Trình Java Nâng Cao Với Spring Và Hibernate

Trung Tâm Đào Tạo TMA

TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Java Nâng Cao Với Spring Và Hibernate

Khoá học Lập trình Java nâng cao với Spring và Hibernate giúp học viên xây dựng một ứng dụng web nhanh hơn - so với việc viết mã hỗn tạp - bằng cách cung cấp 1 bộ thư viện đầy đủ cho các tác vụ thông thường, cũng như cung cấp một mô hình tương tác đơn giản và dễ hiểu cho việc kết nối tới những bộ thư viện được cung cấp sẵn. Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:
- Áp dụng quy trình phát triển phần mềm
- Phát triển các ứng dụng Java dựa trên chuẩn công nghệ Spring, Hibernate và Eclipse RCP
- Hiểu rõ các Design Pattern căn bản và thông dụng cũng như cách áp dụng chúng vào chương trình
- Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Sử dụng tiếng Anh trong công việc

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT
- Kỹ năng cơ bản lập trình Java cũng như có một số kinh nghiệm về phát triển ứng dụng Java

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Java Nâng Cao Với Spring Và Hibernate


- Quy trình phát triển phần mềm
+ Requirement
+ Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test
+ Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview
- Lập trình Java nâng cao với Spring và Hibernate
+ Hệ thống lại ngôn ngữ lập trình Java
+ JSP/Servlet Overview
+ Design Pattern: Singleton Pattern, Factory Method Pattern,Adapter Pattern, Decorator Pattern.
+ Hibernate Framework: Architecture, How To Use Hibernate in Project, Hibernate Tools, Hibernate Query
+ Spring Framework: Architecture, IoC, Spring’s AOP Module
+ Eclipse RCP: Eclipse Overview, Eclipse Rich Client Platform Introduction
- Các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp: Giao tiếp, trình bày, vượt qua phỏng vấn, cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
- Được tham gia làm việc trong dự án mẫu
+ Thảo luận nhóm
+ Cập nhật tiến độ dự án

Trung Tâm Đào Tạo TMA
TMA Tower, Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38912531
Website: http://www.ttc.edu.vn - Email: contact@ttc.edu.vn
Được thành lập bởi công ty phần mềm lớn nhất Tp.HCM (www.tmasolutions.com) để giúp các bạn học CNTT mới ra trường tự tin khi xin việc và thành công trong các công ty lớn bằng cách trang bị cho các bạn các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Sử dụng ngoại ngữ trong công việc, Quy trình phát triển phần mềm, Công nghệ chuyên ngành, Kinh nghiệm thực tiễn.
Đồng bộ tài khoản