Lập Trình Ứng Dụng Android

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông

Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Android

Android là hệ điều hành mạnh mẽ và phát triển với tốc độ chóng mặt của Google. Android sẽ là xu hướng và nền tảng của mobile trong tương lai. Lập trình android đang trở thành một ngành rất hot và thời thượng cho những bạn trẻ yêu thích lập trình di động.Từ khi được Google mua lại và công bố, Android đã có những bước phát triển nhảy vọt và hiện đang là một trong 2 hệ điều hành đình đám nhất hiện nay. Lập trình android hiện nay đang thực hiện trên nền Java có rất nhiều các công cụ cho phép tiến hành lập trình Android như Android Studio,Eclipse. Với sức hút của Android hiện nay có nhiều bạn trẻ đang theo học ở các trung tâm. Chính vì vậy mà iMIC đã mở ra các khóa học về lập trình trong đó có lập trình Android. Đến với khóa học các bạn sẽ cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ lập trình sử dụng trong Android, lập trình ứng dụng Android giúp cho học viên xây dựng được các ứng dụng trên hệ điều hành Android.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên ngành công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông. Lập trình viên đang đi làm tại các doanh nghiệp và những bạn trẻ đam mê và mong muốn theo đuổi ngành lập trình cho điện thoại di động.

Thời Lượng

3 tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Android


- Căn bản.
+ Cài đặt môi trường lập trình Android.
+ Giới thiệu tổng quan về Android và lập trình cho điện thoại Android.
+ Cấu trúc một ứng dụng Android .
+ Quản lý project của Android .
+ Chạy ứng dụng Android trên máy ảo và điện thoại thật.
- Công nghệ chuyên ngành Android.
+ Lập trình hướng đối tượng trong Android.
+ Các widget.
+ Layout trong ứng dụng Android.
+ Menu trong ứng dụng Android
+ Activity.
+ Dữ liệu lưu trữ.
+ Các tính năng đặc biệt khác.

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông
Số 10 Trần Phú, Phường 7, Quận Tuy Hòa, Phú Yên
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (057)3842252 - 3842319 Fax: (057)3843202
Website: http://www.pyitc.vn -
Tiền thân của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông là Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên được thành lập năm 2002 theo quyết định số 1528/2002/QĐ-UB, ngày 10 tháng 6 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường. Giai đoạn 2002 – 2005, trung tâm chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nguồn lực, tăng cường trang thiết bị, đào tạo lại nguồn nhân lực theo chương trình lập trình viên Aptech Ấn Độ tại Đà Nẵng. Giai đoạn 2006 – 2007, trung tâm chú trọng vào việc triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ công chức trong tỉnh. Bước đầu tham gia phát triển các phần mềm ứng dụng, các website trên địa bàn tỉnh, đăng ký và thực hiện các đề tài dự án. Ngày 01/7/2007, trung tâm công nghệ thông tin được chuyển về sở bưu chính viễn thông quản lý theo quyết định số 832/QĐ-UB, ngày 11 tháng 5 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 04/11/2008 trung tâm công nghệ thông tin đổi tên thành trung tâm công nghệ thông tin truyền thông thuộc sở thông tin và truyền thông theo quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên. Hiện nay, trung tâm đã thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định số: 765/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Yên.
Chức năng của trung tâm là tư vấn công nghệ thông tin truyền thông; thực hiện các dịch vụ và cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, tổ chức đào tạo công nghệ thông tin truyền thông; đề xuất, thực hiện các đề tài, dự án về công nghệ thông tin truyền thông và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc sở thông tin và truyền thông.
Nhiệm vụ của trung tâm: Nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ sở dữ liệu nội dung thông tin số.
  • » Xem thêm
    • Tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin truyền thông phục vụ yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thông tin địa lý, phần mềm tự do nguồn mở và các công nghệ tiến bộ khác. Quản trị, nâng cấp website Phú Yên đất nước con người. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp của tỉnh. Đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình, kế hoạch dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của tỉnh, tham mưu sở thông tin và truyền thông triển khai các hoạt động sự nghiệp về công nghệ thông tin truyền thông.
Đồng bộ tài khoản